האם מי שהתפטר לאחר גיל פרישה זכאי לפיצוי פיטורין?

האם מי שהתפטר ממקום העבודה לאחר גיל פרישה זכאי לפיצוי פיטורין?– ס"ע 31117-01-13 (אזורי לעבודה בת"א)

פלוני עבד כשומר בחברת שמירה. בין הצדדים נחתם הסכם לפיו אם לא תימצא לפלוני עבודה עד לחודש 10/12 הרי שפלוני יחשב כמפוטר ויהיה זכאי לפיצוי פיטורין. עוד הוסכם שעד סוף 10/12 לא יוכל פלוני לעבוד בחברה מתחרה.

פלוני הגיש תביעה לבית הדין לעבודה בטענה, כי החברה לא סיפקה לא עבודה כמתחייב בהסכם ביניהם ומשכך, הינו זכאי לפיצוי פיטורין. מאידך, חברת השמירה טענה, כי סיפקה לפלוני עבודה ובכל מקרה, כי הוא בחר מרצונו לעזוב את מקום העבודה לטובת עבודה במקום אחר ומשכך, אינו זכאי בכל מקרה לפיצויי פיטורין.

במהלך הדיון ורק במסגרת הסיכומים, נטען על ידי פלוני, כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין אף בשל העובדה, כי במועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים הוא כבר היה לאחר גיל הפרישה ומשכך, על פי ההלכה הפסוקה מגיעים לו פיצויי פיטורין בכל מקרה. חברת השמירה טענה, כי טענה זו של פלוני לא נטענה על ידו כלל במסגרת כתב התביעה ולכן אין לדון בה.

בית הדין דוחה את טענת חברת השמירה וקובע, כי העובדה שפלוני לא טען את הטענה בכתב התביעה אכן נכונה ולכן הטענה מהווה הרחבת חזית. עם זאת, היות ומדובר בזכות מהותית של פלוני, אין לשלול את הזכות מן הטעם הפרוצדוראלי הזה בלבד.

לגופו של עניין קובע בית הדין, כי " כעולה מתלושי השכר התובע יליד 1942 וביום סיום יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים מלאו לתובע 70 שנה. על פי ההלכה הפסוקה התפטרות עובד שהגיע לגיל פרישה איננה מחייבת התפטרות בשל הפרישה ו"תהא סיבת ההתפטרות אשר תהא. זאת בשונה מהתפטרות לרגל מצב בריאות… עקב העתקת מגורים…בכל המקרים האחרים הגורם לא צריך להיות קיים אלא שאותו הגורם צריך להיות הפועל המניע והמביא לתוצאה" (מנחם גולדברג; נחום פיינברג. דיני עבודה (כרך שני) מהדורת אוקטובר 2014 עמ' 35). לכן העובדה כי התובע המשיך לעבוד אצל מעביד אחר לאחר שסיים עבודתו אצל הנתבעת אין בה כדי לשנות את מסקנתנו להלן לפיה בעת שהתובע עזב את עבודתו אצל הנתבעת הוא היה זכאי לפיצויי פיטורים".

בית הדין מבהיר, כי הזכות לקבלת פיצויי פיטורין לאחר גיל פרישה אינה תלויה בסיבת העזיבה של העובד וכך, למרות שפלוני עזב לטובת מקום עבודה אחר, הרי שהוא עדיין זכאי לפיצוי פיטורין.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

גלילה למעלה