נזקי גוף

נזקי גוף

נזק גוף הינו מונח רחב הכולל מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי. פעמים רבות נזק הגוף נגרם כתוצאה מרשלנות או מחדל של גורם אחר. במקרה שכזה עומדת לנפגע הזכות לתבוע פיצוי מאת המזיק בגין כל הנזקים שנגרמו לו.

כך לדוגמא, אדם שנפגע עת נפל בשל בור במדרכה, זכאי לתבוע פיצוי מאת הרשות המקומית שאחראית על המקום בו אירעה התאונה והוא יקבל פיצוי על נזקיו במקרה שיוכיח כי הרשות המקומית התרשלה בתפקידה.

דוגמא נוספת הינה במקרה של מחלה בה לקה אדם בשל חשיפה ממושכת לחומרים מסרטנים במקום העבודה. במקרה שכזה, עומדת לנפגע הזכות לתבוע את מקום העבודה שהתרשל בכך שלא דאג לו לסביבת עבודה בטוחה.

תביעת נזקי גוף דורשת מאת הנפגע להוכיח הן את אחריותו של הגורם המעוול לנזק וכן את שיעור הנזק שנגרם. הוכחת שיעור הנזק תעשה על ידי צירוף של חוות דעת רפואית שתקבע את שיעור הנכות שנותר לנפגע בעקבות האירוע.

גלילה למעלה