רשלנות רפואית

רשלנות רפואית

תביעת רשלנות רפואית הינה למעשה תביעת נזקי גוף כאשר הגורם הנתבע הינו הרופא ו/או הצוות הרפואי ו/או המוסד הרפואי שטיפל בנפגע וגרם לנזקו.

הנזק הרפואי יכול להתבטא בפגיעה חדשה שגרם המטפל הרפואי – כגון ניתוח של הרגל הבריאה במקום הרגל הפגועה. הנזק הרפואי יכול לבוא לידי ביטוי אף בהחמרה של מחלה או פגיעה קיימת – בדרך כלל הדבר ינבע מאיחור באבחון של מחלה – דוגמא לכך, הינה חולה ששב ופונה לרופא המטפל בתלונות על קשיי נשימה והרופא מתעלם מהתלונות ובשלב מאוחר יותר מתברר, כי החולה סובל מסרטן בריאות. אין ספק שהרופא לא גרם למחלתו של החולה אבל טיפול סביר היה מאפשר מתן מענה רפואי בזמן ומשכך, הנזק שנגרם הינו בדמות החמרת המצב הרפואי.

תביעת רשלנות רפואית תוגש לבית המשפט בצירוף חוות דעת רפואית בתחום הרלוונטי. חוות הדעת צריכה להתייחס הן לשאלת הרשלנות הרפואית והן לשאלת הנזק (הנכות הרפואית שנותרה).

בתי המשפט הכירו אף בתביעות בגין רשלנות רפואית שעניינן פגיעה בכבוד המטופל, אי מתן הסבר מלא וממצא בדבר הסיכונים והסיכויים באשר לפרוצדורה הרפואית. כמו כן, הוכרו תביעות בהם המטופל לא נתן את הסכמתו החופשית לביצוע הפרוצדורה הרפואית ו/או לא קיבל את כל המידע הנחוץ לצורך קבלת ההסכמה חופשית, זאת לאחר קבלת מידע מלא בדבר הסיכויים והסיכונים של הצלחת הטיפול הרפואי.

חשוב לדעת שבתי המשפט הכירו באחריות מוגברת בעת מתן טיפול שאינו רפואי במהותו כגון טיפולי לייזר וטיפולים אסתטיים שונים.

גלילה למעלה