נזקי רכוש

נזקי רכוש

נזקי רכוש הינם כלל הנזקים שנגרמו למיטלטלין או מקרקעין של אדם. פעמים רבות נזק הרכוש נגרם כתוצאה מרשלנות או מחדל של גורם אחר. במקרה שכזה עומדת לנפגע הזכות לתובע פיצוי מאת המזיק בגין כל הנזקים שנגרמו לו.

כך לדוגמא, הצפה בדירה שנגרמה בשל פיצוץ בצינור של השכן וגרמה לנזקים מאפשרת לבעל הדירה שנפגע לתבוע את שכנו על כלל נזקי הרכוש שנגרמו לו בעקבות האירוע.

דוגמא נוספת הינה במקרה של בעל מקצוע אשר נדרש לבצע עבודת תיקון בדירה כאשר בסיום הטיפול מתברר, כי נגרמו נזקים לתשתיות שכלל לא דרשו תיקון. גם במקרה כזה יש אפשרות לתבוע את בעל המקצוע על הנזקים שגרם.

תביעות נזקי רכוש דורשות להוכיח הן את אחריותו של הגורם לנזק וכן את שיעור הנזק שנגרם. הוכחת שיעור הנזק תיעשה על ידי צירוף של קבלות, חשבוניות, הצעות מחיר ולעיתים חוות דעת שמאי או מומחה אחר אשר תפרט את עלויות התיקונים וההוצאות הנדרשות.

גלילה למעלה