תאונות דרכים

תאונות דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע, כי כל אדם שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מתאונת דרכים יהא זכאי לפיצוי בגין הנזק.

הדין קובע, כי חובה לבטח כל כלי רכב בביטוח חובה המכסה את נזקי הגוף שיגרמו כתוצאה משימוש בכלי הרכב. עוד נקבע בחוק, כי במקרה של תאונת דרכים קיימת אחריות מוחלטת של המבטח לפצות את הנפגע, כלומר אין צורך להוכיח שהתאונה אירעה בשל אחריות של גורם כלשהו שכן גם אם התאונה אירעה באשמת הנפגע, עדיין הוא יהא זכאי לפיצוי (למעט במקרה של מעשה מכוון).

במקרה של נזק גוף כתוצאה מתאונת דרכים אין צורך ואף אין אפשרות להציג חוות דעת רפואית בפני בית המשפט לצורך הוכחת שיעור הנזק שנגרם. בעת הגשת תביעה לבית המשפט התובע יבקש מבית המשפט למנות מומחה רפואי מטעמו. לאחר בחינת הבקשה,  ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו שיבדוק את הנפגע ויחליט מהו שיעור הנזק שנגרם.

חשוב להבהיר, כי ההגדרה מהי "תאונת דרכים" הינה מורכבת ומסובכת. מלבד המקרים הברורים של התנגשות ברכב נוסע, ישנם מקרים רבים שעשויים להיחשב כתאונת דרכים במסגרת החוק ומשכך, לזכות את הנפגע בפיצויים. כך, אדם שנפגע בעת כניסה או יציאה מרכב יחשב כנפגע בתאונת דרכים. משכך, מומלץ מאוד להתייעץ עם גורם מקצועי. 

גלילה למעלה