ביטוח לאומי ומשרד הבטחון

ביטוח לאומי ומשרד הבטחון

ביטוח לאומי– הינו גוף סוציאלי הכולל מחלקות רבות שכל אחת אמורה לתת סיוע כלכלי למבוטחים. כל אזרח במדינה אמור להיות מבוטח במסגרת המוסד לביטוח לאומי ואולם על מנת לקבלת את הזכויות שעומדות למבוטחים, חלה עליהם חובה לפנות בדרישה/תביעה למוסד לביטוח לאומי. מכאן החשיבות הרבה להכיר את הזכויות השונות שבמסגרת גוף זה.

כאמור, הביטוח הלאומי כולל מחלקות שונות שהעיקריות שבהן הינן:

אגף נכות כללית – נועד לתת מענה באמצעות קצבה חודשית לנכים שמתקשים לתפקד ולעבוד. המוסד לביטוח לאומי יבחן את הנכות הרפואית של המבוטח, את השפעת הנכות על תפקודו וכן את הכנסותיו של המבוטח ורק לאחר מכן יקבע את זכאותו.

אגף נפגעי עבודה – נועד לתת מענה למי שנפגע במסגרת ועקב עבודתו. המוסד לביטוח לאומי יבדוק האם המחלה/ תאונה אירעו בנסיבות שמזכות בהכרה ולאחר מכן יקבע את גובה הנכות של הנפגע ואת שיעור הפיצוי במקרה של היעדרות מעבודה.

ניידות – נועד לתת מענה למי שמתקשה בניידות כתוצאה מפגיעה ברגליים בלבד. אדם המוגבל בניידות בשל פגיעות שמקורן אינו ברגליים (כגון בעיית לב) אינו זכאי לקצבה.

סיעוד/שירותים מיוחדים – נועד לתת מענה למי שמתקשה בביצוע פעולות יומיומיות כגון ניידות, אכילה, קימה וישיבה, רחצה, לבוש ושליטה על הסוגרים. העזרה יכולה להינתן בצורת גמלה חודשית או בעזרה בפועל של מטפל/ת שמגיעים לבית המבוטח.

פטור ממס – במקרה זה נבחן שיעור הנכות של המבוטח כאשר במקרה של נכות בשיעור של 90% קיימת זכאות לפטור מתשלום מס הכנסה.

מעבר לתביעות אלו ישנן עוד תביעות רבות במסגרת החוקים הסוציאליים כגון תביעות פוליו, גזזת, הבטחת הכנסה ועוד ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד.

משרד הביטחון – משרד הביטחון ייתן מענה לתביעות של חיילים/שוטרים/סוהרים שנפגעו במסגרת ועקב השירות. אין מדובר רק במקרים של פגיעות במהלך אירוע לחימה. גם נפילה במשרד במסגרת שירות צבאי תוכר כאירוע המזכה בפיצוי.

הזכאות לפיצוי נבחנת בשתי שלבים: בשלב הראשון יבחן האירוע במסגרתו אירעה הפגיעה. רק לאחר שיקבע, כי האירוע התרחש במסגרת ועקב השירות, יזומן הנפגע לוועדה רפואית שתקבע את שיעור הנכות בעקבות האירוע והפיצוי יינתן בהתאם.

גלילה למעלה