ביטוח

ביטוח

תביעת ביטוח הינה קודם כל תביעה חוזית והיא נעשית מכוח ההסכמה והחוזה שבין המבוטח מצד אחד וחברת הביטוח מן הצד השני.

שוק הביטוח כולל כיסויים ביטוחים רבים הן בתחום הרכוש והן בתחום ביטוחי החיים והבריאות. אנשים רבים מבוטחים בביטוחים שונים וזכאים לפיצוי במקרים של תאונות, פציעות ומחלות. עם זאת, אנשים רבים אינם מודעים פעמים רבות לכך שהינם מבוטחים. הדבר נובע מכך שישנם ביטוחים רבים שהינם ביטוחי חובה במסגרת החוק – כגון ביטוחי תלמידים. בנוסף, ישנם אנשים המבוטחים במסגרת מקומות העבודה או באמצעות בן/בת הזוג. אנשים רבים מבוטחים בביטוח סיעודי דרך קופות החולים והדוגמאות בעניין עוד רבות.

בשעה שאירע מקרה ביטוח קיימת חובה על המבוטח להודיע על המקרה לחברת הביטוח. התמהמהות בפניה לחברת הביטוח עלולה לשלול את הזכאות לפיצוי. זאת ועוד, תקופת ההתיישנות בביטוח הינה מקוצרת ועומדת על 3 שנים בלבד. פנייה במכתב או בטלפון לחברת הביטוח אינה עוצרת את תקופת ההתיישנות ורק הגשת תביעה לבית המשפט מונעת את התיישנות התביעה.

דיני הביטוח מעוגנים בחוק חוזה ביטוח וישנם כללים וסעיפי חוק ספציפיים המגינים על מבוטחים מפני כוחה העודף של חברת הביטוח. משכך, ישנה חשיבות לפנות לגורם מקצועי בתחום הביטוח במקרה של תביעה.

גלילה למעלה