חדלות פרעון

חדלות פרעון

ייצוג חייבים ונושים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018.

החוק נועד להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב אשר אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם בין אם מועד פרעונם הגיע ובין אם לאו או שהתחייבויות החייב לרבות התחייבות עתידיות ומותנות שלו עולות על שווי נכסיו.

גלילה למעלה