דיני עבודה

דיני עבודה

דיני העבודה כוללים חוקים והסכמים רבים אשר משפיעים בכל מקרה ספציפי על זכאותו של התובע. למרות שיחסי העבודה בין צדדים נקבעים בהסכם שביניהם (חוזה העבודה) הרי, שהדין קובע חוקים רבים שנועדו להגן על העובדים מפני המעסיקים כאשר חקיקה רבה הינה קוגנטית, כלומר כזו שלא ניתן להתנות עליה ולא ניתן לקבוע בהסכם שהיא אינה חלה לגבי הצדדים.

זאת ועוד, בתי הדין לעבודה אף קובעים את מהות היחסים שבין הצדדים. העובדה ששני צדדים קבעו ביניהם, כי אין ביניהם יחסי עבודה וכי נותן השירות הינו עצמאי – אינה מחייבת את בית הדין לעבודה.

תביעה במסגרת דיני עבודה תתברר בפני בית הדין לעבודה ולא בבתי המשפט האזרחיים וזאת מתוך הבנה, כי מדובר במחלוקות שמצריכות גורמים מקצועיים הבקיאים בתחום. 

גלילה למעלה