אישורים נוטריונים

אישורים נוטריונים

חוק הנוטריונים, תשל"ו 1976 מגדיר מי כשיר להיות נוטריון ומהם הפעולות שהינו מוסמך לבצע.
על פי סעיף 7 לחוק אלו הן הפעולות שנוטריון מוסמך לבצע:

(1)  לאמת חתימה על מסמך;

(2)   לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;

(3)   לאשר נכונותו של העתק מסמך;

(4)   לאשר נכונותו של תרגום מסמך;

(5)   לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

(6)   לאשר שאדם פלוני חי;

(7)   לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

(8)   לערוך העדה של מסמך סחיר;

(9)   לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון
דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

(10) להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

(11) לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

פעמים רבות יש צורך באישורים המאומתים על ידי נוטריון כאשר אישור עורך דין אינו מספק.
לצורך כך, יש צורך בעורך דין המוסמך בהתאם לחוק הנוטריונים.

משרדנו משמש גם כמשרד נוטריון ומשכך, באפשרותנו לסייע ללקוחותינו אף בתחום זה.

גלילה למעלה