רשלנות בהשגחה על חוסה במחלקה סגורה

רשלנות בהשגחה על חוסה במחלקה סגורה – ת.א 26847-02-14 (שלום כפר סבא)

פלוני מאושפז במחלקה הסגורה במרכז לבריאות הנפש כאשר הוא סובל מסכיזופרניה המלווה במחשבות שווא. באחד הימים נמצא פלוני במחלקה כאשר עינו השמאלית מדממת. ניסיונות להציל את העין לא צלחו ופלוני התעוור בעינו הימנית. בגין האירוע הוגשה על ידי האפוטרופוסים של פלוני תביעה כנגד המדינה (בעלת בית החולים בו שהה פלוני) וזאת לפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו.

נסיבות האירוע לא ברורות ולא ניתן היה לקבל מפלוני בשל מצבו גירסה עובדתית למקרה. פעם נטען, כי הותקף על ידי אחד המטפלים במחלקה ופעם שהותקף על ידי אחד החוסים האחרים. כמו כן, הועלתה השערה שפלוני פגע בעצמו. המדינה טענה כחלק מהגנתה, שפלוני היה צריך להוכיח את נסיבות האירוע כחלק מנטל השכנוע המוטל על כתפיו.

בית המשפט קבע, כי פלוני סובל ממחלת הסכיזופרניה ובשל כך מאושפז במחלקה הסגורה נוכח הסכנה ממנו כלפי עצמו וכלפי הסובבים אותו. בנוסף, במחלקה קיימות מצלמות אך האירוע לא צולם שכן התרחש במקום בו אין כיסוי של המצלמות. הלכה למעשה נמצא פלוני באחריות מלאה של בית החולים במשך 24 שעות ביממה. למעשה בית החולים הוא שיכול וצריך לשפוך אור על נסיבות האירוע. זאת ועוד, בנסיבות בהן פלוני נמצא פצוע במחלקה הרי שסביר שהפציעה אירעה בשל השגחה לקויה של האחראים במקום. לאור זאת בית המשפט קובע, כי הנטל הוא על המדינה להוכיח שלא התרשלה בנסיבות העניין. היות והמדינה לא הצליחה להוכיח שלא התרשלה הרי שיש לה אחריות לאירוע.

בעניין הנזק קובע בית המשפט, כי פלוני איבד את הראייה בעינו. בית המשפט מוסיף, כי "יש לזכור כי עיקרון השוויון מחייב כי פסיקת הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני לאדם בעל מוגבלות פיזית או נפשית תיעשה באופן שוויוני ביחס לאדם בריא, כמובן, בנסיבותיו האישיות של הניזוק ובנסיבות המקרה הספציפיות"

לאור זאת, בית המשפט קובע, כי המדינה תפצה את פלוני בסך של 350,000 ₪ בגין האירוע.

גלילה למעלה