מתי מתיישנת תביעה של מבוטח בביטוח אחריות?

מתי מתיישנת תביעה של מבוטח כנגד חברת הביטוח בביטוח אחריות? – ת"א 64053-01-15 (שלום רחובות)

סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח קובע, כי תביעה לתגמולי ביטוח מתיישנת תוך 3 שנים. עם זאת, סעיף 70 לחוק חוזה ביטוח קובע, כי כל עוד לא התיישנה תביעת הניזוק כלפי המבוטח לא תתיישן תביעת המבוטח כנגד המבטחת. הרעיון העומד מאחורי סעיף 70 לחוק ברור – ביטוח אחריות נועד להגן על אדם מפני תביעת נזיקין שהוא צפוי לה מאת צד שלישי. היות ותביעת הצד השלישי לעיתים מתיישנת בפרק זמן ארוך יותר מ-3 שנים (בדר"כ 7 שנים) רצה המחוקק למנוע מצב בו אדם יערוך ביטוח אחריות ואולם הביטוח לא יעמוד לזכותו היות ותוגש כנגדו תביעת נזיקין בחלוף למעלה משלוש שנים. במקרה כזה יכול היה להיווצר מצב בו מצד אחד לניזוק עומדת זכות תביעה כנגד המבוטח ואולם למבוטח לא עומדת זכות תביעה כנגד חברת הביטוח שבה ערך ביטוח היות והתביעה הייתה מתיישנת. סעיף 70 נועד לפתור את הבעיה.

במקרה שהגיע לבית המשפט נתבע המבוטח על ידי גורם שלישי. המבוטח הגיש הודעת צד שלישי כנגד חברת הביטוח בה ערך ביטוח ואולם החברה טענה להתיישנות התביעה כנגדו. לא הייתה מחלוקת, כי התביעה שהוגשה כנגד המבוטח טרם התיישנה כיוון שלא חלפו 7 שנים ממועד המקרה ועד הגשת התביעה. יחד עם זאת, חברת הביטוח טענה שיש לקרוא את סעיפים 31 ו-70 לחוק חוזה ביטוח באופן שיתיישבו אחד עם השני. בית המשפט קיבל את הטענה וקבע, כדלקמן:

תביעה לתגמולי ביטוח אכן מתיישנת תוך 3 שנים בהתאם לסעיף 31 לחוק. במקרה הנדון יש רלוונטיות לסעיף 70 לחוק לפיו תביעת המבוטח לא תתיישן כל עוד לא התיישנה תביעתו של הניזוק כנגד המבוטח. עם זאת, משעה שהניזוק הגיש תביעה כנגד המבוטח, הרי אז מתחילה להיספר תקופת 3 השנים בהתאם לסעיף 31 לחוק חוזה ביטוח.

בנסיבות העניין נקבע, כי למרות שטרם התיישנה תביעה הניזוק כלפי המבוטח, הרי שתביעת המבוטח כנגד חברת הביטוח התיישנה היות והניזוק הגיש את תביעתו כנגד המבוטח לפני למעלה מ-3 שנים ומשכך, היה על המבוטח לתבוע את חברת הביטוח בפרק הזמן הזה ולא מעבר לכך.

גלילה למעלה