טבעה בבריכה בעקבות התקף אפילפסיה – תאונה?

טבעה בבריכה בעקבות התקף אפילפסיה וחברת הביטוח טענה שלא מדובר בתאונה – ת.א 46079-05-11 (שלום ת"א).

פלונית, כבת 37, נפטרה לאחר שנמצאה כשהיא טובעת בבריכת ילדים של המשפחה שבחצר הבית. פלונית בוטחה בביטוח מסוג "מוות מתאונה" על פיו, במקרה שאירוע המוות מתרחש כתוצאה מתאונה, זכאים המוטבים לתשלום הנקוב בפוליסה. חברת הביטוח דחתה את התביעה וטענה, כי המוות לא נגרם בגלל תאונה אלא כתוצאה מהתקף אפילפסיה שעברה פלונית והוביל לטביעה. בית המשפט נדרש להחליט במחלוקת.

בית המשפט קובע, כי מבחינה עובדתית, התרחיש הסביר שגרם למותה של פלונית הוא, כי התקף אפילפסיה גרם לנפילתה למים ולטביעתה בשל שאיפתם. עוד נמצא, כי המנוחה הצהירה בפני חברת הביטוח לפני עריכת הביטוח, כי הינה סובלת מאפילפסיה. בית המשפט נדרש להתמודד עם טענת חברת הביטוח לפיה תאונה מוגדרת בפוליסה כפגיעה חיצונית מגורם זר ללא קשר לסיבות אחרות.

בית המשפט קובע, כי בנסיבות העניין יש כיסוי ביטוחי וכי המוטבים זכאים למלוא התגמולים שנקבעו בפוליסה. בית המשפט מסביר, כי למרות שהתקף האפילפסיה קדם למוות, התקף זה הינו גורם אקראי שתרם לתאונה אבל לא היה גורם המוות עצמו. כך, אם המנוחה הייתה מקבלת התקף מחוץ לבריכה היא לא הייתה נפטרת כך, שהגורם העיקרי למוות הוא הטביעה ולא האפילפסיה.

בית המשפט מסביר את החלטתו בהלכה הקיימת לפיה "חברת הביטוח, בהתקשרה בחוזה עם המבוטח, צריך שתקבלו על מעלותיו ועל חסרונותיו מבחינה בריאותית…לא תישמע חברת הביטוח כאשר תטען, כי לא הייתה הנכות נגרמת אילו היה המבוטח אדם אחר…משהוכיח המבוטח כי אירעה תאונה וכי תאונה זו היא הגורם העיקרי והמכריע לנכות המבוטח, על חברת הביטוח לקבל את המבוטח על מגרעותיו וחסרונותיו הגופניים ועל הרקע הבריאותי שלו או מצבו החולני"

בית המשפט קובע, כי משעה שפלונית לא הסתירה את מצבה הרפואי מחברת הביטוח לפני עריכת הביטוח הרי שמשעה שלא החריגה חברת הביטוח אירועים הקשורים באפילפסיה, אין היא יכולה כעת לטעון כנגד הכיסוי הביטוח. משכך, חויבה המבטחת לשלם למוטבים את מלוא תגמולי הביטוח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

גלילה למעלה