חובות זהירות ונאמנות של סוכן ביטוח כלפי מבוטח

חובת זהירות ונאמנות של סוכן ביטוח כלפי המבוטח – ת.א 50127-10-14 (מחוזי תל אביב)

חברת הביטוח מנורה הגישה תביעה כנגד פלוני אשר שימש בתקופה מסויימת כסוכן ביטוח מטעמה. חברת הביטוח טענה לחובות גדולים של הסוכן כלפיה וכן, כי העביר את השליטה בסוכנות לידי גורם אחר שמרוקן מתוכן את כל השעבודים הקיימים לגבי תיק הלקוחות בכך שהסוכנות פועלת להעברת הלקוחות לחברת ביטוח אחרות.

חברת הביטוח ביקשה מבית המשפט, מעבר לדרישה הכספית, כי ינתן צו האוסר על סוכן הביטוח לבצע כל שינוי בזכויות הקיימות בתיק הביטוח וכן "להימנע מיצירת כל קשר עם המבוטחים הכלולים בתיק הביטוח".

בית המשפט דן בתיק ומקבל את מרבית הדרישות של חברת הביטוח. עם זאת, ביחס לדרישה להימנע מיצרית קשר עם המבוטחים – דוחה בית המשפט את הבקשה.

בית המשפט קובע, כי "גם כאשר סוכן הביטוח פועל כשלוח של המבטח הוא אינו משוחרר מאחריות חוזית ונזיקית כלפי המבוטח וסקירת הפסיקה מגלה קשת רחבה של חובות החלות על סוכן הביטוח כלפי המבוטח או כלפי המועמד להיות מבוטח"

"המסקנה הנובעת מכך היא, שניתוק הקשר שבין המבוטח ובין סוכן הביטוח אינו מוביל לניתוק מוחלט של הקשר שבין סוכן הביטוח לבין לקוחו המבוטח וחובות הנאמנות והזהירות המוטלת על הסוכן כלפי המבוטח בקשה ליחסים שביניהם ממשיכות לחול"

לאור כל האמור קובע בית המשפט, כי ההסכמים שעשתה חברת מנורה עם סוכן הביטוח אינם צריכים לבוא על חשבון טובתם של הלקוחות ובהחלט יתכן וסוכן הביטוח ידרש ואולי אף יהא חייב ליצור קשר עם הלקוחות בקשר לפוליסות שנערכו על ידו.

 

גלילה למעלה