הנזק לרכב נגרם בשל גניבה או שימוש ללא רשות?

הנזק לרכב נגרם לאחר שנגנב או לאחר שנעשה בו שימוש ללא רשות? ולמה זה חשוב? – ת.א 7691-11-14 (שלום קריות).

רכב בוטח בפוליסה בביטוח מקיף. הרכב הושכר לשימוש לידי מר נידאל. למר נידאל היה עובד שגר עימו באותה דירה והיה קרוב משפחתו ושמו נביל. באחד הימים, נטל נביל את מפתחות הרכב מהדירה ללא רשותו של נידאל ותוך שהוא תחת השפעת אלכוהול נהג ברכב ללא רישיון נהיגה וגרם לתאונה בעקבותיה נגרמו לרכב נזקים קשים. נביל הורשע בנהיגה בשכרות ובשימוש ברכב ללא רשות בעליו.

מקרה הביטוח בפוליסה מכסה "גניבה" וכל נזק שנגרם עקב הגניבה, תוך כדי הגניבה ובעת ניסיון גניבה. עוד קובעת הפוליסה כי תנאי לכיסוי הוא שנהג הרכב ינהג לפי הוראות המבוטח או ברשותו.

חברת הביטוח דחתה את דרישת המבוטח לקבלת תגמולי הביטוח בגין נזקי הרכב שכן לטענתה התאונה התרחשה לאחר שהנהג ברכב עשה בו שימוש ללא רשות ומשכך, אין כיסוי ביטוחי. המבוטח טען, כי מדובר למעשה בגניבה ובנזקים שנגרמו בעקבותיה ומשכך, יש כיסוי ביטוחי.

בית המשפט קובע, כי קיימת מחלוקת בפסיקה כיצד יש לפרש את המונח "גניבה" בפוליסת ביטוח מקיף משעה שאין הגדרה שכזו בפוליסה עצמה. בית המשפט סבור, כי אין לצמצם את המונח "גניבה" רק על פי הגדרתו שבחוק העונשין. כלומר, ייתכנו מקרים שאינם גניבה על פי חוק העונשין כגון שימוש ברכב ללא רשות ושלא מתוך כוונה שלא לחזיר את הרכב ועדיין לצורך הביטוח בפוליסה התקנית נראה במקרה כגניבה ונקבע שיש כיסוי ביטוחי. יחד עם, זאת יש לבחון כל מקרה לגופו כאשר הפרשנות הנכונה היא לבחון את המונח "גניבה" לפי הבנתו של "האדם המסחרי הרגיל".

במקרה זה, בית המשפט קובע, כי אין לראות באירוע כגניבה אלא כשימוש ללא רשות. בית המשפט מסביר, כי הוא "מתקשה לראות שימוש זמני ללא רשות וללא ידיעת המבוטח שנעשה על ידי "בן משפחה" – שיש לו נגישות למפתחות ולקוד סודי "כגניבה". הן מפני שאין מדובר באדם זר והן מפני שאמצעי המיגון אינם יעילים על מנת למנוע את השימוש שלו ברכב והן לאור העובדה כי הצדדים לא ציפו שמקרה כגון דא לגניבה ייחשב".

לסיכום, בית המשפט דוחה את התביעה וקובע שבמקרה זה אין מדובר בנזק תוך כדי גניבה אלא תוך כדי שימוש שלא ברשות ומשכך, אין כיסוי ביטוחי. בסוף פסק הדין מוסיף בית המשפט דוגמאות למקרים בהן כן יוכר האירוע כגניבה כגון מקרה של עובד מוסך שנוטל רכב של לקוח לביצוע "סידורים" או שותף לדירה המחליט ליטול את רכבו של שותפו לדירה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

גלילה למעלה