האם כיסוי של מוות עקב תאונה כולל התאבדות?!

האם כיסוי של מוות מתאונה כולל התאבדות? – ת"א 17662-11-11 (שלום חיפה)

פלונית מצאה את מותה על פסי רכבת ישראל. המנוחה בוטחה בשתי פוליסות ביטוח חיים שכללו כיסויים בגין "מוות" וכן כיסויים בגין "מוות עקב תאונה". לאחר מותה של פלונית פנה בעלה אל חברת הביטוח בבקשה לקבל את תגמולי הביטוח. החברה שילמה את התגמולים בגין כיסוי של "מוות" אך סירבה לשלם את התגמולים בגין "מוות עקב תאונה" בטענה שמות המנוחה נגרם מהתאבדות ומשכך, אין מדובר בתאונה על פי הגדרת הפוליסה.

בית המשפט בפניו הובאה המחלוקת ניגש לבדוק קודם כל האם אירוע המוות התרחש בשל התאבדות או תאונה. בית המשפט מגיעה למסקנה, כי המנוחה התאבדה וזאת לאור עברה הרפואי בתחום הנפשי וניסיון התאבדות קודם. כמו כן, בית המשפט מסתמך על הראיות והעדויות של נהג הרכבת וגורמי חקירה נוספים.

לאחר שנקבע שמדובר בהתאבדות נדרש בית המשפט להחליט האם יש כיסוי ביטוחי בגין אירוע של מוות עקב תאונה. לעניין זה מתייחס בית המשפט לסעיף 50 לחוק חוזה ביטוח הקובע, כי "בביטוח חיים מגיעים תגמולי הביטוח גם אם האדם שחייו מבוטחים התאבד כעבור שנה או יותר מכריתת החוזה". לאור זאת נדרש בית המשפט להחליט האם הכיסוי הביטוחי של "מוות עקב תאונה" במקרה דנן הינו חלק מפוליסת ביטוח חיים או שמא מדובר בכיסוי במסגרת פוליסת תאונות אישיות. ככל שיקבע שמדובר בכיסוי במסגרת פוליסת ביטוח חיים הרי שחל סעיף 50 לחוק חוזה ביטוח ויראו בהתאבדות כמקרה ביטוח המכוסה בפוליסה. ככל שיקבע שמדובר בפוליסת תאונות אישיות הרי שאז לא חל סעיף 50 לחוק חוזה ביטוח ואז לא מתקיים הכיסוי הביטוחי בגין מוות מתאונה.

בית המשפט בוחן את פוליסות הביטוח וקובע שמדובר בפוליסות ביטוח שנכרתו לתקופת זמן ארוכה כפי שקורה בעת עריכת פוליסות ביטוח חיים ובניגוד לפוליסת תאונות אישיות שנכרתות למשך שנה אחת ומתחדשות מידי תקופה. עוד קובע בית המשפט, כי אף חברת הביטוח התייחסה לכיסוי בגין "מוות עקב תאונה" כהרחבה נוספת בביטוח החיים שערכה למנוחה. כך, במסמכי הביטוח אף נרשם, כי הביטוח הנוסף למקרה מוות עקב תאונה כפוף לתנאים הכלליים לביטוח חיים של הפוליסה.

לאור זאת קובע בית המשפט, כי הכיסוי בגין מוות עקב תאונה הינו חלק מפוליסת ביטוח חיים. במקרה שכזה חל סעיף 50 לחוק חוזה ביטוח לפיו זכאי מבוטח לתגמולי ביטוח בגין מוות אף במקרה של התאבדות בחלוף שנה מעריכת הפוליסה. היות ובענייננו ההתאבדות אירעה זמן רב אחרי שחלפה שנה, קובע בית המשפט, כי קיים כיסוי ביטוחי בגין מוות מתאונה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

גלילה למעלה