ביטלו את הטיול כי האחות נפטרה- הביטוח סירב להחזיר את התשלום

ביטלו את הטיול כי האחות נפטרה- הביטוח סירב להחזיר את התשלום- ת"ק 3109-10-15 (תביעות קטנות הרצליה)

בני זוג רכשו באינטרנט ביטוח נסיעות לחו"ל. כשבוע לפני הנסיעה נאלצו לבטלה כיוון שאחותו של בן הזוג נפטרה. בני הזוג פנו לחברת הביטוח בדרישה לשיפוי בגין ביטול הנסיעה אך חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה שעל פי התנאים בפוליסה אין כיסוי ביטוחי שכן האחות הייתה בגיל של למעלה מ-80 וכן סבלה מבעיות רפואיות קודמות.

בית המשפט דן בתביעה וקובע, כי "כלל ידוע , כי על חברת ביטוח חלה "החובה ליידע" את הרוכש בדבר התקיימותן של סייגים בפוליסות המונפקות על ידה ולגלות לו באופן אקטיבי כאשר קבועים בפוליסה חריגים שיש בהם כדי להשפיע על החלטתו. המקום לעשות כן הוא בהצעת הביטוח שבו עליה לפרט את החריגים"

בית המשפט קובע, כי התנאי לפיו "בן משפחה" שנפטר צריך שיהיה בן פחות מ-80 על מנת לזכות בשיפוי בגין ביטול הנסיעה לא נזכר בפרטי הביטוח שהועברו לידי בני הזוג אלא מופיע בסעיף ההגדרות בפוליסה עצמה. מדובר בתנאי שלא הופיע כלל במסגרת ההחרגות והתנאים אלא בסעיף הגדרות ואין לראות בשרבובו בסעיף ההגדרות כעמידה של חברת הביטוח בתנאים הדורשים חובת יידוע של המבוטח על תנאי וחריגי הפוליסה.

בית המשפט מתייחס אף לטענת חברת הביטוח לפיה לא יינתן כיסוי ביטוחי אם בן המשפחה היה בהשגחה או בטיפול רפואי במשך 6 חודשים לפני היציאה לטיול. אכן, האחות הייתה מאושפזת בגין נפילה ושבר באגן ואולם בית המשפט מציין, כי אין קשר בין בעיה אורטופדית זו ובין מותה של האחות ואין ספק שבני הזוג לא ראו שום בעיה בעניין שאחרת לא היו מזמינים את הטיול ואף היו ממהרים לבטל אותו עוד קודם לכן לו הייתה הערכה שמצבה הרפואי של האחות אינו שפיר.

בסיכומו של דבר מורה בית המשפט לחברת הביטוח לשפות את בני הזוג על הטיול שבוטל בצירוף הוצאות משפט.

גלילה למעלה