קצין התגמולים קבע כי מחלת הריאות רק הוחמרה בשירות הצבאי

קצין התגמולים קבע, כי מחלת הריאות רק הוחמרה בשירות הצבאי – ע"נ 5949-01-15 (שלום-חיפה)

פלוני שירת בשירות סדיר בחיל האוויר כטכנאי מיזוג אוויר. בתביעה שהגיש כנגד קצין התגמולים הוא טען, כי בשירותו הוא נחשף לשאיפה של חומרים מסוכנים אשר הביאו להתפרצות מחלת ריאות קשה בעקבותיה אושפז בבית חולים ולאחר מכן שוחרר מהצבא. הרופא מטעם קצין התגמולים קבע, כי פלוני סובל מדלקת ריאות קשה וברונכיוליטיס אובליטרנס Bronchiolitis Obliterans. עם זאת, המומחה קבע, כי רק 75% מהמחלה קשורה בשירות הצבאי ואילו 25% נובעים מנטייתו המולדת (מחלה קונסטיטוציונלית). על החלטה זו הגיש פלוני ערעור לבית המשפט.

בית המשפט עורך סקירה של הדין הקיים ומסביר, כי מחלה קונסטיטוציונלית היא מחלה המקננת רדומה בגופו של אדם ומתפרצת בנקודת זמן מסוימת, ובענייננו – במהלך השירות. בית המשפט מבהיר, כי לצורך הכרה בתביעה יש לבחון את תנאי השירות, הקשר בין תנאי השירות למחלה וקביעת קשר סיבתי משפטי בין המחלה לתנאי השירות. תנאי השירות – היא שאלה עובדתית הטעונה הבאת ראיות. הקביעה שמדובר בהתפרצות מחלה קונסטיטוציונלית ואם מדובר בקשר סיבתי-עובדתי בינה לתנאי השירות היא קביעה רפואית. קביעת הקשר הסיבתי-משפטי היא קביעה משפטית.

בית המשפט מבהיר, כי בית המשפט העליון קבע הלכה שעניינה "חזקת הגרימה". "נקבע כי מחלה קונסטיטוציונלית שהתפרצה תוך כדי השירות, ונמצא כי יש קשר סיבתי-עובדתי בין השירות לבין התפרצותה (בין אם היא הייתה ידועה ובין אם הייתה חבויה ובלתי ידועה עד לאירוע בו פרצה) – מייחסים את המחלה במלואה לשירות (ולא כהחמרה בלבד), כלומר – לגורם של השירות, הגם שהחייל בא אל השירות כשהוא נושא את המחלה בגופו, באורח רדום (וזאת, אפילו אם השירות אינו הגורם הבלבדי למחלה שפרצה תוך כדי השירות). בנסיבות כאלה, החייל זכאי להכרה בנכותו, אפילו אם קיימת מן הבחינה הרפואית האפשרות התיאורטית שהמחלה הייתה פוקדת אותו גם מחוץ לשירות. בהלכת אביאן הובהר כי חזקה זו מיישמת את היסוד הסובייקטיבי, לפיו על הצבא לקבל את החייל כפי שהוא".

בענייננו קובע, בית המשפט, כי אין חולק שמחלתו של פלוני התפרצה במהלך השירות הצבאי ואין חולק שלפני השירות הצבאי לא סבל פלוני ממחלה זהה. משכך, אין אפשרות לייחס רק חלק מהמחלה לשירות ויש לייחס את מלוא הליקוי הרפואי לשירות הצבאי.

גלילה למעלה