פקח פוטר מעבודתו לאחר 11 שנות עבודה בשל יחסי עבודה עכורים

פקח פוטר מעבודתו אחרי 11 שנות עבודה בשל יחסי עבודה עכורים – ס"ע 35305-04-12 (אזורי לעבודה- ת"א)

פלוני עבד כפקח בעירייה במשמרות לילה במשך מספר שנים. לטענתו, לאחר תקופה ארוכה הצטרף פקח נוסף למשמרות הלילה ויחסי העבודה בינו ובין פלוני היו גרועים עד כדי הגשת תלונה במשטרה על ידי פלוני. בשלב מסוים חלה פלוני כאשר עם שובו ממחלתו נדרש להתייצב לשיחה עם מנהליו אז התברר לו, כי למעשה מדובר בשיחת שימוע כאשר לא נאמר לו כי קיימת לו זכות לייצוג על ידי עורך דין. פלוני השיב לטענות שעלו כנגדו ולאחר מכן נדרש להתייצב עוד פעמיים לשיחות שימוע כאשר בסיומה של הפגישה השלישית קיבל הודעה על פיטוריו. בשל התערבות הוועד הוחזר פלוני לעבודה כ"חופשה כפויה" כאשר הוא אינו משובץ בעבודה בפועל. לאור זאת ביקש פלוני לראותו כמי שזכאי לפיצויי פיטורין ולפיצויים בגין פיטורים שלא כדין.

העירייה מטעמה טענה, כי פלוני לא פעל כמצופה ממנו וכי יחסי העבודה שלו עם יתר הפקחים לא היו טובים. כמו כן, נטען, כי הוא פעל באופן עצמאי ונהג באופן לא שיוויוני כלפי תושבי העיר תוך העדפת מקורבים. בנוסף צוין, כי פלוני לא לבש מדים כנדרש ממנו וכי התקיימו ישיבות שימוע כנדרש. לאור זאת טענה העירייה כי פלוני אינו זכאי לפיצויי פיטורין.

בית הדין בוחן את הטענות שהועלו כלפי פלוני במסגרת הליכי השימוע וקובע, כי אכן היו יחסים עכורים בין פלוני ובין חבריו לעבודה. עוד קובע בית הדין, כי פלוני אכן לא היה מגיע לעבודה במדים כנדרש ואולם מציין, כי זה כשלעצמו לא מספק לצורך פיטורין ויש מקום קודם להתריע בפני העובד ולאפשר לו לתקן את דרכיו. נקבע, כי פלוני היה ישן במהלך המשמרות ואולם בית הדין מציין, כי בכך לא פעל באופן חריג ביחס לחבריו למשמרת כאשר הייתה "הסכמה שבשתיקה" שאחד הפקחים יכול לישון. גם בעניין זה מציין בית הדין, כי ניתן היה להסתפק בהתרעה. בית הדין אף בוחן האם פלוני זומן לשימוע כדין וקובע, כי בניגוד לטענה של פלוני, הוא קיבל מכתב הודעה על שימוע ובחר להתייצב לשימוע ולהביע את טענותיו.

בסיכום הדברים קובע בית הדין, כי פלוני פוטר מעבודה ומשכך, הוא זכאי לפיצוי פיטורין על פי חוק ואין לקבל את טענת העירייה, כי נסיבות הפיטורין מצדיקים שלילת הזכאות. באשר לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין – בית הדין קובע, כי נפלו פגמים בהליך הפיטורין: לא התקבלה הסכמת ועד העובדים לפיטורים, חלק מהטענות שהועלו כלפי פלוני לא הוכחו ובנוסף, לאחר שפלוני הוחזר לעבודה, הוחלט למעשה לא ליתן לו לעבוד בפועל וזאת מבלי כל הזהרה או אפשרות להתגונן. בשל כל אלו פוסק בית הדין, כי פלוני אף זכאי לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך נוסף של 35,000 ₪.

גלילה למעלה