תביעות פינוי

גילו שירשו חלקת מקרקעין אבל החקלאי סירב להתפנות – קרא עוד…

תבע פיצויים לאחר שהשוכרים סירבו לפנות את הדירה – קרא עוד…

הסכם השכירות הסתיים והמשכירה סירבה לפנות את הנכס – קרא עוד…

השוכרים סירבו להתפנות במשך למעלה משנה וחוייבו לשלם 50,000 ש"ח – קרא עוד…

תקלות בנכס לא שוללות את הזכות לקבל דמי שכירות – קרא עוד…

השוכרים הפסיקו לשלם את דמי השכירות ופונו מהדירה – קרא עוד…

הבטחת הבעל לשוכרים בדבר המשך תקופת השכירות ניתנה בחוסר סמכות ומשכך, הינה חסרת תוקף – קרא עוד…

גלילה למעלה