ביטוח

בית המשפט הורה לחברת הביטוח להקדים ולהגיש את ראיותיה – קרא עוד…

חובת זהירות ונאמנות של סוכן הביטוח כלפי מבוטח – קרא עוד…

ביטלו את הטיול כי האחות נפטרה- הביטוח סירב להחזיר את התשלום – קרא עוד…

חברת הביטוח המתינה לתיק המשטרה ואז טענה להתיישנות – קרא עוד…

המבטחת דרשה הצהרת בריאות לחידוש הפוליסה שבוטלה – קרא עוד…

המבטחת תשלום לצד שלישי למרות אי שיתוף פעולה עם המבוטח – קרא עוד…

חלה במיאסטניה גרביס ואולם חברת הביטוח סירבה לשלם – קרא עוד…

הרכב נגנב וניזוק – חברת הביטוח טענה שידו של המבוטח היתה במעל – קרא עוד…

חברת הביטוח טענה שנזילת המים באמבטיה לא מכוסה בפוליסה – קרא עוד…

מתי מתיישנת תביעה של מבוטח בביטוח אחריות? – קרא עוד…

היורשים תבעו תגמולי ביטוח בגין סיעוד לאחר מות הקשישה – קרא עוד…

חומר ניקוי שנשכח ברכב גרם לחלודה – האם מדובר בתאונה על פי הפוליסה? – קרא עוד…

קופת החולים סירבה לממן תרופה שמחוץ לסל התרופות – בית הדין התערב – קרא עוד…

תביעה לפיצוי בגין עוגמת נפש כנגד חברת הביטוח – קרא עוד…

פוליסת הביטוח חודשה עם החרגות חדשות ללא ידיעת המבוטח – קרא עוד…

שינוי מוטב בפוליסה באמצעות צוואה- קרא עוד…

דיווחו שהבן נהג ברכב בעת התאונה כדי לחסוך בהשתתפות עצמית – קרא עוד…

האם עיקולים שהוטלו על פוליסת ביטוח פוקעים עם מות המבוטח? – קרא עוד…

חברת הביטוח הפסיקה את התשלום למרות שלא חל שינוי במצב הרפואי – קרא עוד…

העובד קיבל רכב "צמוד" מהמעסיק ללא ביטוח צד שלישי – קרא עוד…

טענת המבוטח התקבלה לאחר שחברת הביטוח לא הציגה את הפוליסה – קרא עוד…

האם  בעלי פוליסת רכוש זכאים לתשלום בערכי כינון בכל מקרה? – קרא עוד…

האם התיישנה תביעת מבוטח בגין נכות צמיתה לאחר שחלפו 3 שנים מהתאונה? – קרא עוד…

קרן הפנסיה לא הודיעה על השינוי בכיסוי הביטוחי בעקבות הפסקת העבודה – קרא עוד…

המבטחת דחתה את הכיסוי הביטוחי בטענה שהתאונה אירעה בדרך אל הים – קרא עוד…

האם תדלוק של דלק מהול במים מהווה תאונה המכוסה בפוליסה? – קרא עוד…

הנזק לרכב נגרם בעקבות גניבה או שימוש ללא רשות? ולמה זה משנה? – קרא עוד…

טבעה בבריכה לאחר התקף אפילפסיה – חברת הביטוח טענה שלא מדובר בתאונה – קרא עוד…

קבוצת הספורט לא דאגה לערוך ביטוח לשחקנים וחויבה בתשלום – קרא עוד…

מי זכאי לכספי הפיצויים בפוליסה- הקטינה או האלמנה?- קרא עוד…

האם יש כיסוי ביטוחי מקיף לנהג שנסע תחת השפעת אלכוהול? – קרא עוד…

עבר השתלת כליה אך חברת הביטוח סירבה לשלם- קרא עוד…

האם כיסוי של מוות עקב תאונה כולל התאבדות?! – קרא עוד…

הקשיש זכה בתביעת הסיעוד מול חברת הביטוח לאחר מותו – קרא עוד…

נפטר ממחלת הסרטן וחברת הביטוח דחתה את התביעה בשל אי גילוי מחלת הסכרת – קרא עוד…

רשם את הקוד הסודי במדבקה בתוך הרכב וחברת הביטוח סירבה לשלם – קרא עוד…

הסערה העיפה רעפים ומי גשמים חדרו מהגג – חברת הביטוח סירבה לשלם – קרא עוד…

הרכב נשרף וחברת הביטוח טענה שהמבוטח היה מעורב באירוע – קרא עוד…

פוליסת הביטוח הקולקטיבית לא חודשה והמבטחת נתבעה – קרא עוד…

הביטוח סירב לשלם עבור השתלת כלייה בטענה שזה נוגד את החוק – קרא עוד…

גננת נפגעה בגב ותבעה את מחברת הביטוח תשלום תגמולים בגין אובדן כושר עבודה – קרא עוד…

קשישה סובלת פרקינסון נגררה לתביעה עם חברת הביטוח בבית המשפט בגין תגמולי סיעוד – קרא עוד…

טען שהרכב נגנב אך חברת הביטוח סירבה לשלם בטענה שהיה מעורב באירוע – קרא עוד…

הרכב נגנב בתחנת דלק כשהמפתחות בפנים – חברת הביטוח סירבה לשלם – קרא עוד…

מיהרו לחזור מחו"ל כיוון שהאם אושפזה בבית חולים – חברת הביטוח סירבה לשלם בטענה שהטיול כבר התחיל – קרא עוד…

הרימה חבילה ונפגעה בגב – חברת הביטוח טענה שלא מדובר בתאונה ודחתה את הכיסוי – קרא עוד…

בגלל מילה אחת- אושרה תביעה יצוגית כנגד חברת הביטוח הראל – קרא עוד…

מי תקבל את כספי ביטוח החיים – הגרושה או האלמנה? – קרא עוד…

גלילה למעלה