מה הקריטריונים לקביעת נכות בגין צלקות?

מה הקריטריונים לקביעת נכות בגין צלקות? – ע"ו 46848-09-15 (מחוזי תל אביב)

פלוני נפגע במסגרת שירותו הצבאי ברגל ימין. הפגיעה הוכרה על ידי קצין התגמולים ונקבעה לו דרגת נכות על ידי ועדות רפואיות. בין היתר נקבעה נכות בשיעור של 5% בגין צלקות בקדמת הירך. פלוני הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת הוועדה ובית המשפט מצא לנכון להחזיר את הדיון שוב לוועדה על מנת שתנמק את החלטתה כנדרש. הוועדה חזרה וקבעה לפלוני נכות בשיעור של 5% ופלוני שב והגיש ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.

נבהיר, כי על פי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) סעיף 75א'1 קובע, כי עבור צלקות שאינן מפריעות ואינן מכערות תינתן נכות בשיעור של 1%. על פי סעיף 75א'2 בגין צלקות מכאיבות או מכערות תינתן נכות של 10%.

בית המשפט המחוזי מפרט את נימוקי הוועדה שקבעה, כי: "קביעת גובה הנכות עבור צלקות בגוף ובפנים אינו דבר שנעשה בקלות כי אין צלקת שאינה מכערת ואפילו במקצת. בקביעת סעיף ליקוי 75א'1 מדובר בצלקת בדרגת חומרה קלה ביותר. בסעיף ליקוי 75א'2 מדובר בצלקת בדרגת חומרה גבוהה. הבעיה שעומדת בפני הועדה היא להעריך איפה בטווח שבין שני הסעיפים נמצאת כל צלקת וצלקת". הוועדה מוסיפה וקובעת, כי יש 8 פרמטרים שנבחנים על ידה: 1. גודל הצלקת. 2. איכות העור שמכסה את הצלקת. 3. מתח של הצלקת. 4. צבע הצלקת. 5. הפרעות בגובה של הצלקת. 6. הפרעות ברקמות. 7. הפרעות נוירולוגיות. 8. הפרעה נפשית שגורמת אותה צלקת. לאור כל זאת קבעה הוועדה שנכותו של פלוני מוערכת על ידה בשיעור של 5%.

בית המשפט קובע, כי הוועדה אכן ניסתה לנמק את החלטתה ליתן לפלוני נכות בשיעור של 5% ואולם הנימוק שלה אינו אפשרי ומנוגד לתקנות. הוועדה ציינה שהיא רואה הבדל בין הסעיפים 75א'1-2 לעניין דרגת החומרה. עם זאת לפרשנות זו של הוועדה אין שום סימוכין במילות הסעיפים. כאשר המחוקק ביקש לערוך דרגות חומרה של: מזערי, קל, בינוני וגבוה הוא עשה כן באופן מפורש. המחוקק הפריד בין מצב בו ניתנת נכות של 1% בגין צלקות שאינן מכערות ואינן מכאיבות לבין צלקות מכערות או מכאיבות עליהן יש לתת 10%. המחוקק כלל לא ביטא בסעיף מהי דרגת הכיעור שנדרשת או את דרגת ההפרעה. מכאן שאם הועדה משתכנעת שצלקת מגרדת ולו במעט עליה להקנות 10% בהתאם לסעיף הליקוי.

בית המשפט מוסיף, כי קיים גם מצב שלישי (סעיף 75א'3) בו מדובר בצלקות נרחבות באזורים מרובים המקנה נכות גבוהה יותר. בית המשפט מציין, כי הוועדה ערכה ערבוביה בין הפרמטרים שזוכים להתייחסות ספציפית בסעיף 75א'3 לבין סעיף 75א'2 הנכון לענייננו. לאור זאת מתקבל הערעור והדיון בתיק שב לדיון בוועדה.

גלילה למעלה