מבקש מקלט מסודן התבקש להחזיר כספי מס

מבקש מקלט מסודן התבקש להחזיר כספי מס שהמעסיק נדרש לשלם – ס"ע 59790-12-12 (בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע).

 

פלוני, מבקש מקלט מסודן, הגיש תביעה כנגד המעסיק בגין זכויות המגיעות לו לטענתו על פי חוק. במסגרת ההליך נטען על ידי המעסיק, כי יש לקזז מתוך הסכומים שיפסקו, אם יפסקו, את תשלומי המס שנדרש המעסיק לשלם לשלטונות המס ואשר היו מוטלים במקור על פלוני ואולם לא נגבו על ידי המעסיק בפועל.

 

במהלך תקופת עבודתו של פלוני שולם לו שכר שעתי. נקבע, כי לא ניתנה לפלוני כל הודעה על תנאי העסקתו ומכאן גם שיש לדחות את טענת המעסיק לפיה הוסבר לפלוני כי השכר שמשולם לו הוא על בסיס ברוטו וממנו יש לנכות מס כחוק.

 

בנובמבר 2012 הוציאו שלטונות המס הודעת שומה למעסיק המתייחסת לשנים מוקדמות יותר בהן עבד פלוני – אז התברר, כי המעסיק לא העביר מס כחוק שעה שזיכה את מבקשי המקלט בנקודות זיכוי להם לא היו זכאים. לטענת המעסיק, מדובר בחוב שאותו נדרש פלוני לשלם ולא המעסיק.

 

בית הדין קובע, כי חוזה העבודה שבין הצדדים הוא זה שבא לידי ביטוי במהלך תקופת העבודה כאשר לפלוני שולם שכר בערכי נטו. היות ובית הדין קובע, כי ההסכם שבפועל בין הצדדים הינו בערכי נטו, הרי שאין כל מקום לטענת קיזוז לפיה היה מקום להפחית סכומי מס מתוך התשלום היות וטענה זו מתייחסת לתשלום ברוטו ולא נטו כפי שנקבע.

 

בנוסף, בית הדין קובע, כי "במהלך תקופת הקשר התובע לא צפה ולא היה בכוחו לצפות כי השכר המשולם לו הוא "שכר על תנאי" – שכר המותנה בעמדת שלטונות המס בשאלת זכותו להנות מנקודת זיכוי כתושב ישראל". משכך, בשל הסתמכות של פלוני על השכר ששולם לו – לא יכול כעת המעסיק לדרוש את תשלום המס מהעובד.

 

לאור האמור לעיל נדחתה טענת הקיזוז שהועלתה על ידי המעסיק.

גלילה למעלה