המבטחת תשלם לצד שלישי למרות אי שיתוף פעולה של המבוטח

חברת הביטוח תשלם לצד שלישי למרות אי שיתוף פעולה עם המבוטח – תא"מ 39196-06-14 (שלום ת"א)

פלונית נסעה ברכבה כאשר לפתע פגע בה רכב נוסף מאחור. לרכבה של פלונית נגרמו נזקי רכוש ומשכך, היא הגישה תביעה כנגד הנהגת הפוגעת וכן כנגד המבטחת של הנהגת בביטוח לצד שלישי. הנהגת לא טרחה להגיש כתב הגנה ולא התייצבה כלל לדיונים בבית המשפט ומשכך, ניתן כנגדה פסק דין. חברת הביטוח טענה, כי אין לחייבה בתשלום שכן הנהגת (המבוטחת) לא שיתפה עימה פעולה והכשילה את בירור החבות.

בית המשפט קבע לאחר ששמע את עדויות התביעה, כי התאונה התרחשה כפי שתיארה התובעת כאשר לנהגת הנתבעת אחריות מלאה לאירוע התאונה. לאור זאת פנה בית המשפט והתייחס לטענות חברת הביטוח לכך שאין לה אחריות לאור היעדר שיתוף פעולה עם המבוטחת (הנהגת).

ראשית, בית המשפט קובע, כי בהתאם לסעיף 68 לחוק חוזה ביטוח, ישנה יריבות ישירה בין חברת הביטוח ובין הצד השלישי (התובעת). על פי סעיף זה, במידה ומבוטח לא הודיע על האירוע לחברת הביטוח אבל הגיעה דרישה מצד שלישי על חברת הביטוח לשלם לצד השלישי לאחר שחברת הביטוח מסרה הודעה למבוטח והוא לא התנגד בתוך 30 ימים.

עוד נקבע, כי על פי סעיפים 22-24 לחוק חוזה ביטוח על המבוטח להודיע למבטח על קרות מקרה הביטוח. במקרה שהמבוטח מכשיל את בירור החבות הרי שאין בכך כדי לפטור אוטומטית את המבטחת מחבותה אלא רק במקרה שאי שיתוף הפעולה מונע מהמבטחת להקטין את חבותה. על המבטחת להוכיח כי אילו קיים המבוטח את חובותיו לא הייתה נדרשת לשלם או שהייתה משלמת פחות.

לגופו של עניין קובע בית המשפט, כי אין ספק שהנהגת הנתבעת לא שיתפה פעולה עם חברת הביטוח והכשילה את בירור החבות. אולם, אין בכך כדי להעיד שהמבטחת הוכיחה שהיה באי שיתוף הפעולה כדי להכביד על בירור החבות. בכל מקרה לא הוכח ששיתוף פעולה מצד הנהגת היה מאפשר למבטחת להקטין את החבות שכן מהעדויות עלה, כי לנהגת הנתבעת הייתה אחריות מלאה לתאונה.

לאור זאת, קובע בית המשפט, כי חברת הביטוח חייבת בפיצוי התובעת על מלוא נזקיה.

גלילה למעלה