שינוי מוטב בפוליסה באמצעות צוואה

שינוי מוטב בפוליסה באמצעות צוואה – בע"מ 8540/15 (עליון)

פלוני חלה במחלה קשה ובטרם מותו ערך צוואה במסגרתה הורה, כי בנו מנישואים ראשונים יקבל סך של 220,000 ₪ ואילו יתרת הכספים והרכוש יועברו לטובת אשתו ושני ילדיו מנישואים מאוחרים. למנוח היו כספים במסגרת פוליסות ביטוח בהן נרשם הבן הראשון כמוטב. לאחר מותו של המנוח התעורר ויכוח האם הצוואה כוללת בתוכה גם את כספי הפוליסות ושינוי הבן כמוטב.

בית המשפט לענייני משפחה שדן במקרה וכן בית המשפט המחוזי שדן בערעור קבעו, כי הצוואה מחייבת וכי כספי הביטוח שייכים לאשה ושני הילדים מנישואים מאוחרים ומשכך, הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט קובע, כי הערכאות הקודמות עשו מלאכתן נאמנה. המחלוקת התרכזה בסעיף 147 לחוק הירושה לפיו ברירת המחדל היא שכספי ביטוח אינם נכללים בעזבונו של אדם אלא אם הוכללו במפורש. כלומר, על פי סעיף זה, הפוליסות של המנוח אינם חלק מהעיזבון ומשכך, הכספים לכאורה שייכים לבן מנישואים ראשונים שהינו המוטב בפוליסות. עם זאת, בית המשפט קובע, כי בהתאם לפסיקה ניתן לשנות את המוטב באמצעות הוראות צוואה ואולם הוראה שכזו צריכה להיות מפורשת וחד משמעית.

נקבע, כי אין ספק שהמנוח התכוון לשנות בצוואתו את המוטב בפוליסות ושהכספים בהן יהיו של אשתו וילדיו המאוחרים. בית המשפט למד זאת הן מאופן ניסוח הצוואה המורה על העברת כל הרכוש, כספים ופיקדונות לידי האישה והילדים והן לאור זאת שהמנוח העביר לבן הראשון סכום כסף נכבד על מנת להבטיח גם את מצבו הכלכלי.

נקבע, כי בית המשפט לא שומע בערעור את עדויות הצדדים ולא מתרשם מהעדויות וכי בית המשפט של הערכאה הראשונה קבע את שקבע לאחר שמיעת העדויות והתרשמותו, כי זו אכן הייתה כוונת המנוח.

משכך, נפסק, כי כספי הביטוח שייכים לאלמנה וילדיה ולא לבן מנישואים קודמים וזאת לאחר שנערך שינוי למוטבים בפוליסה באמצעות שינוי הצוואה.

 

גלילה למעלה