פוליסת הביטוח חודשה עם החרגות חדשות ללא ידיעת המבוטח

פוליסת הביטוח חודשה עם החרגות חדשות ללא ידיעת המבוטח – ת.א 36330-03-13 (שלום תל אביב)

פלוני רכש ביטוח מפני גניבה. משנת 2005 ועד שנת 2009 כללה הפוליסה תנאי מיגון שכללו הפעלת אזעקה בזמן שהדירה לא מאוישת וכן שתכשיטים יהיו בכספת המעוגנת לרצפה. בשנת 2009 פנה פלוני לחברת הביטוח וביקש לבטל את הדרישה להפעלת אזעקה וכן ביקש שהכספת תהיה מעוגנת לקיר ולא לרצפה. חברת הביטוח קיבלה את הבקשה והסכימה שמכיוון שישנם סורגים ותריסי גלילה בחלונות תבוטל הדרישה להפעלת אזעקה כתנאי למיגון. עוד הסכימה שהכספת תהיה מעוגנת לקיר ולא לרצפה.

הפוליסה חודשה בשנת 2011 וכן נותרו השינויים בתנאי המיגון שביקש פלוני. בשנת 2012 שוב חודשה הפוליסה באופן אוטומטי ואולם אז הונפקה הפוליסה עם תנאי המיגון המקוריים ולא החדשים – קרי חובה להפעיל את האזעקה וכן להכניס את התכשיטים לכספת המעוגנת לרצפה ולא לקיר.

דירתו של פלוני נפרצה ונגנבו תכשיטים ורכוש. חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה, כי פלוני לא עמד בדרישות המיגון היות ולא הופעלה האזעקה והכספת לא הייתה מעוגנת לרצפה. בית המשפט נדרש לשאלה, האם יכלה חברת הביטוח לחדש את הפוליסה תוך שינוי ההחרגות עליהם הוסכם.

בית המשפט קובע, כי מבטחת המבקשת להכניס שינוי בפוליסה חדשה בהשוואה לפוליסה קודמת אינה יכולה להסתפק בהדגשת התנאי אלא עליה לוודא שהמבוטח מודע לשינוי ומסכים לו. עוד מוסיף בית המשפט, כי יש להדגיש, כי היסוד הקובע שאותו יש לבחון אינו ידיעתו של המבוטח את השינוי אלא את הסכמתו לשינוי. כמו כן, העובדה שלמבוטח נודע על השינוי והעובדה שהוא לא טען דבר לגבי השינוי אינה רלוונטית שכן חובתה של חברת הביטוח לדאוג להודיע למבוטח, לוודא מודעותו ולוודא הסכמתו בטרם החוזה השתכלל. אין משמעות שלמבוטח נודע בדרך כלשהי על השינוי ושתיקתו לגבי השינוי אינה מהווה קיבול.

לאור זאת קובע בית המשפט, כי השינוי בתנאי הביטוח שערכה חברת הביטוח בעת חידוש הפוליסה אינו תקף וחברת הביטוח אינה יכולה להסתמך על התנאים הללו בפוליסה לצורך דחיית הכיסוי הביטוחי.

גלילה למעלה