הטענה התקבלה לאחר שחברת הביטוח לא הציגה את הפוליסה

טענת המבוטח התקבלה לאחר שחברת הביטוח לא הציגה את הפוליסה – ת.א 14607-10-10

פלוני בוטח בביטוח מסוג אובדן כושר עבודה בחברת הביטוח אררט. עיסוקו של פלוני היה חשמלאי רכב- עבודה הדורשת התקנת מערכות בגובה נמוך מתחת להגה ובכריעה על הברכיים. בחלוף השנים החל פלוני לסבול מכאבים קשים בברכיו והוא הוכר כנפגע בעבודה ונקבעה לו נכות בשיעור של 40% בגין הפגיעה בברכיים.

בחוות דעת שהוגשה מטעמו טען פלוני, כי איבד את יכולתו לעבוד בעבודתו הקודמת כחשמלאי רכב שכן מדובר בעבודה בכריעה על הברכיים דבר שאינו מסוגל לעשות כיום. עוד טען, כי הוא איבד את כושר עבודתו לכל עבודה או עיסוק סביר אחר. חברת הביטוח הסתמכה על מומחה מטעמה אשר קבע, כי פלוני יכול לעבוד כמנהל בעסק שברשותו בתחום חשמלאות הרכב ומשכך, לא איבד את כושר עבודתו לעבוד בעיסוק סביר אחר.

בבית המשפט התקיים דיון ארוך שנסב על המצאת פוליסת הביטוח לידי פלוני. בשעתו נערך הביטוח על ידי חברת אררט ובשלב מאוחר יותר הועבר הביטוח לידי חברת כלל. חברת הביטוח לא הצליחה להמציא את פוליסת הביטוח הרלוונטית שנערכה בשעתו לפלוני בחברת אררט.

טענתו של פלוני הייתה, כי הוא בוטח בשעתו בפוליסת ביטוח המכסה את עבודתו כחשמלאי רכב בלבד. בית המשפט קובע, כי חברת הביטוח לא המציאה את הפוליסה הרלוונטית ומשכך, יש לקבל את עמדתו של פלוני כי בוטח בביטוח המכסה את עיסוקו הספציפי בלבד. עוד קובע בית המשפט, כי אין חולק שפלוני אינו כשיר לעבודה כחשמלאי רכב ומשכך, התביעה התקבלה וחברת הביטוח נדרשה לשלם לפלוני תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה.

בית המשפט מוסיף, כי היה ופלוני אכן היה מבוטח בפוליסת ביטוח הכוללת כיסוי לעבודתו ולכל עיסוק סביר אחר הרי שאז התביעה הייתה נדחית. לדעת בית המשפט, פלוני לא איבד את כושר עבודתו לעבוד בעבודה סבירה אחרת שכן ביכולתו לעבוד בניהול של עסק בתחום חשמלאות הרכב כפי שנראה שהוא אכן עושה באופן חלקי בפועל.

גלילה למעלה