חברת הביטוח טענה שנזילת המים באמבטיה לא מכוסה בפוליסה

חברת הביטוח טענה שנזילת המים באמבטיה לא מכוסה בפוליסה – ת"ק 21564-12-15 (תביעות קטנות ראשון לציון)

 

פלוני ביטח את דירתו בביטוח מבנה הכולל אף כיסוי נזקי מים באמצעות חברת תיקונים. הכיסוי כלל גם הרחבה לנזקי איטום. הדירה הושכרה לשוכרים אשר החלו להתלונן בחלוף הזמן על רטיבות בדירה. פלוני הודיע על כך לחברת הביטוח ששלחה את חברת התיקונים לדירה. בבדיקה שנערכה התגלו חדירות מים סביב האמבטיה במפגש בין דופן האמבטיה לרצפה ובעוד מוקדים נוספים. הנזילה לא תוקנה במלואה והמצב החמיר עד כדי רטיבות אצל השכנים שבדירה מתחת. רק כחצי שנה מאוחר יותר גילו נציגי חברת התיקונים כי קיימת נזילה בין קיר האמבטיה לאגן שלא מהצנרת. לטענת החברה כדי לתקן את הבעיה היה צורך להרים את האגן שנבנה כ"אגן תלוי" ולהשיבו למקום. חברת הביטוח טענה, כי טיפול זה לא כלול במסגרת הפוליסה ופלוני שילם לחברת התיקונים באופן פרטי סך של 6,500 ₪ בתוספת מע"מ לצורך ביצוע התיקון.

 

פלוני הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח בטענה, כי היה עליה לשאת בתשלום התיקון ששולם מכיסו הפרטי. עוד נטען, כי החברה התרשלה בפתרון הבעיה במשך חודשים רבים ובכך נגרמו נזקים רבים הכוללים, בין היתר, הפסד דמי שכירות. חברת הביטוח מצידה טענה שפעלה כראוי וכי לא היה כיסוי ביטוחי לתיקון שבוצע היות והכיסוי כולל שירותי תיקון צנרת בלבד בעוד שהנזק שנגרם בדירה לא היה מהצנרת.

 

בית המשפט בוחן את טענות הצדדים ודוחה את טענת הנתבעת בכל הקשור לכיסוי הביטוחי. מעיון בפוליסה עולה, כי הכיסוי כולל תיקון של נזקי רטיבות ונוזלים שנגרמו כתוצאה מאיטום לקוי ו/או חסר בדירה. עוד כלל הכיסוי הביטוחי פיצוי במקרה של אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מהימלטות או מדליפה של מים. נקבע, כי המקרה הנדון כלול בהגדרת הפוליסה ואין כל התניה לכך שהנזק צריך להיות בצנרת בלבד. פרשנות זו של חברת הביטוח נדחתה תוך שבית המשפט מציין, כי בכל מקרה יש להעדיף את הפרשנות הנוטה לקיום הפוליסה כנגד חברת הביטוח שניסחה את הפוליסה.

 

מעבר לכך, בית המשפט קובע, כי איתור מקור הנזילה רק לאחר כחצי שנה מיום הבדיקה הראשונה אינו תקין ואינו סביר ומשכך, יש מקום לקבל אף את תביעת פלוני באשר לרשלנות בטיפול בפנייתו בהתאם לנזקים שהוכחו.

 

משכך, בית המשפט קובע פיצוי בסך של חודשיים דמי שכירות וזאת בנוסף לקבלת תשלום עבור התיקון שבוצע על ידי פלוני באופן פרטי.

גלילה למעלה