חברת הביטוח המתינה לתיק המשטרה ואז טענה להתיישנות

חברת הביטוח המתינה לתיק המשטרה ואז טענה שהתביעה התיישנה- ת.א 23238-03-16 (שלום קריות)

מכוניתו של פלוני נגנבה. היות והרכב בוטח בביטוח מקיף, פנה פלוני אל חברת הביטוח בדרישה לתשלום. חברת הביטוח השיבה, כי מכיוון שנפתחה חקירת משטרה בגין האירוע הרי ש"על מנת לגבש עמדתנו בקשר לתשלום הננו זקוקים להעתק מתיק החקירה". פלוני המתין לקבלת תשובה ובסופו של יום משלא קיבל את עמדת הביטוח הגיש תביעה לבית המשפט. לאחר הגשת התביעה דרשה חברת הביטוח לדחות את התביעה על הסף בטענה שהתביעה התיישנה היות והוגשה לבית המשפט בחלוף למעלה מ-3 שנים ממקרה הביטוח.

בית המשפט קובע, כי אין מחלוקת עובדתית בכך שהתביעה הוגשה בחלוף תקופת ההתיישנות. עם זאת, מעיון במכתב ששלחה חברת הביטוח לפלוני עולה, כי היא מתלה את בדיקת הזכאות בנתוני תיק החקירה ובתוצאותיו. לא ברור האם חברת הביטוח קיבלה לידיה את התיק ומה עלה בגורל הבדיקה. בית המשפט מציין, כי חברת הביטוח לא פנתה לפלוני בעניין ויצרה אצלו מצג שווא לפיו היא ממתינה לתיק החקירה ורק לאחר מכן תגבש את עמדתה. נקבע, כי חברת הביטוח יצרה מצג שווא לפיו הנושא לא קצוב בזמן.

בית המשפט מציין, כי "העלאת טענת התיישנות כאשר המבקשת משתהה בבירור החבות ומתלה את הבירור בבדיקת תיק המשטרה יש בה, בנסיבות תיק זה, משום חוסר תום לב". התנהגות חסרת תום לב שכזו מצד חברת הביטוח מונעת ממנה לטעון בדיעבד להתיישנות התביעה.

בית המשפט מוסיף, כי חוסר תום הלב של חברת הביטוח בא לידי ביטוי אף באי קיום הנחיות המפקח על הביטוח. בהתאם להנחיה, היה על חברת הביטוח לשלוח הודעה כל 90 יום לפלוני בדבר המשך ההליכים בעניינו. בנוסף, היה עליה לשלוח הודעה בשנה שקדמה להתיישנות ושכוללת פסקת התיישנות. חברת הביטוח לא שלחה התרעות כנדרש וגם בכך יש התנהלות חסרת תום לב המונעת ממנה לטעון טענה של התיישנות.

לאור כל אלו דוחה בית המשפט את בקשת המבטחת לדחות את התביעה על הסף ומחייב אותה בתשלום הוצאות.

גלילה למעלה