הנגע הטרום סרטני לא הוסר בזמן אלא בחלוף שנתיים

הנגע הטרום סרטני לא הוסר בזמן אלא בחלוף כשנתיים – ת.א 18567-08 (שלום ת"א)

פלוני פנה לרופא קופת החולים בשל נגע בשפה. הרופא ערך בדיקת ביופסיה ומצא כי מדובר בגידול סרטני. פלוני הופנה על ידי הרופא לבית החולים לכריתת הנגע. בבית החולים עבר ביופסיות נוספות שבאחת מהן נמצא גם כן נגע סרטני. לאחר מכן שב פלוני אל בית החולים לביקור שלישי. לגרסתו, הרופא מסר לו ש"הכל בסדר" והוא שב לביתו מבלי לעבור ניתוח ולטפל בנגע. בחלוף כשנתיים שב פלוני לבית החולים עם פצע גדול בשפה אז אובחן סרטן ופלוני נאלץ לעבור כריתת חלק מרכזי בשפה.

פלוני הגיש תביעה לבית המשפט כנגד קופת החולים ובית החולים בטענה להפרת חובות ההסבר והמעקב אחריו ובכך שגרמו לו לנזק. לטענתו, לו היה הנגע מטופל במועד הרי שהנזק היה קטן משמעותית ולא הייתה נותרת נכות צמיתה כפי שנותרה.

בית המשפט שמע את העדויות ובחן את הראיות וקבע עובדתית, כי פלוני ידע שהתגלה אצלו גידול סרטני לאחר הביקור בקופת חולים וכי רופא קופת החולים הסביר לו מה עליו לעשות ומשכך, אף הופנה לכריתה בבית החולים. בנסיבות אלו דוחה בית המשפט את התביעה כנגד קופת החולים.

עם זאת, בית המשפט מוסיף, כי פלוני הוכיח שבביקור האחרון בבית החולים לאחר קבלת תשובות מהביופסיות הנוספות נאמר לו ש"הכל בסדר" ושאין לו כלום. בית המשפט מציין, כי עובדה היא שמרגע שפנה פלוני לקופת החולים הוא ביצע את כל ההוראות של הרופאים ובירר את מצבו הרפואי ואין זה סביר שלאחר הפגישה האחרונה בבית החולים היה פועל אחרת לו היה נאמר לו שעליו לעבור ניתוח. משכך, נדחתה טענת בית החולים לפיה לא נאמר לפלוני, כי אין לו בעיה רפואית.

באשר לנזק, בית המשפט קובע, כי לו היה הנגע מטופל במועד שאובחן הרי שמצבו הרפואי של פלוני היה טוב יותר. נקבע, כי על פי הראיות שהוצגו, נותרה לפלוני נכות רפואית אסטטית בשפה בשיעור של 10%. לא נקבעה נכות בתחומים נוספים היות ולא הוגשו חוות דעת נוספות. על בסיס זאת קובע בית המשפט, כי פלוני זכאי לפיצוי מבית החולים בסך של 310,000 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד.

גלילה למעלה