המעי נוקב בטעות במהלך בדיקת קולונוסקופיה

המעי נוקב בטעות במהלך בדיקת קולונוסקופיה – ת"א 28023-06-10 (מחוזי – ת"א)

פלוני אובחן כסובל מגוש בכבד. בשל כך בוצעה בדיקת ביופסיה ונמצא, כי פלוני סובל מגידול סרטני במעי הגס. בשל כך הופנה פלוני לבדיקת קולונוסקופיה. שתי בדיקות שנערכו לפלוני לא צלחו לאחר שהבודק לא הצליח להחדיר את האנדוסקופ לעומק הנדרש בשל חסימה במעי. בעקבות זאת בוצעה בבית החולים בדיקה שלישית מסוג קולונוסקופיה וירטואלית "המבוצעת באמצעות ניפוח המעי הגס על ידי החדרת אוויר, ואינה מצריכה החדרת צינורית בדיקה למעי". בתביעה שהוגשה כנגד בית החולים נטען, כי בית החולים התרשל בביצוע הבדיקה שבוצעה ללא התחשבות בגילו המבוגר של פלוני (76) והסיכונים הכרוכים בכך וכי כתוצאה מהבדיקה וניפוח המעי נגרם נקב במעי שהצריך ניתוח חירום וכריתת המעי לרבות אשפוז ממושך. היות ופלוני נפטר הוגשה התביעה לפיצויים על ידי עזבונו.

בית המשפט בודק האם בכלל היה צורך בביצוע בדיקת הקולונוסקופיה הוירטואלית בעניינו של המנוח וזאת בשים לב לעובדה שבאותה עת היה מדובר בפרוצדורה חדשה (שנת 2003), כישלון שתי הבדיקות הקודמות וכן לאור גילו המתקדם של המנוח ומצבו הגופני הקשה. בית המשפט קובע, כי למרות שניתן היה לבחור באופציות אחרות הרי שעצם הבחירה בביצוע בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית אין בה בכדי להעיד על רשלנות הצוות המטפל. בית המשפט מציין, כי גם המומחה מטעם התובעים סבר שזו אופציה אפשרית ולמרות שהוא עצמו לא היה בוחר בה הרי שאין בכך כשלעצמו כדי להצביע על רשלנות.

שאלה נוספת שנבדקה על ידי בית המשפט הינה האם הצוות שביצע את הבדיקה במנוח ערך אותה באופן ראוי או שמא התרשל בביצועה ונהג בזחיחות כטענת התובעים. בית המשפט קובע, כי "למרות שמדובר בבדיקה חדשנית יחסית במועד ביצועה, לא הוכח כי לא נעשתה כראוי וברגישות, ולמרות שבמבחן התוצאה – כפי שיבואר בהמשך – נגרם למנוח נזק במהלך ביצועה, אין מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מהתרשלות, שכן הבדיקה בוצעה בהתאם למתואר על ידי דר'xxx  בתצהירה ולפי הכללים שהיו נהוגים באותה תקופה, שהינם, למעשה, הכללים על פיהם נוהגים גם כיום. ההבדל הוא במידת הנסיון של מבצעי הבדיקה, שכיום, בחלוף שנים רבות מאז הוחל בביצועה, נצבר נסיון רב, לעומת נסיון הבודקים במועד הרלבנטי לתובענה זאת"

לאור זאת קובע בית המשפט, כי התנקבות המעי במהלך הבדיקה שבוצעה אין מקורו בהתרשלות של הצוות המטפל כי אם בסיכון ידוע ומוכר שהתממש במקרה של המנוח.

גלילה למעלה