האם מילוי מים במקום דלק מהווה תאונה המכוסה בפוליסה?

מילאו דלק מהול במים – האם מדובר בתאונה המכוסה בפוליסה? – ת.א 48056-08-10, 43131-10-11 (שלום תל אביב).

פלוני תדלק את רכבו בתחנת דלק. התברר שהדלק שתודלק ברכב היה סולר מהול במים ולכן נגרמו לרכב נזקים. חברת הביטוח דווקא שילמה לפלוני על הנזקים שנגרמו לו ואולם כאשר הגישה תביעה כנגד תחנת הדלק לשיפוי טענה התחנה, כי חברת הביטוח שילמה כ"מתנדבת" היות ועל פי הפוליסה אין מדובר באירוע המזכה בתשלום שכן אין מדובר בתאונה.

הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה הינו "תאונה מכל סוג שהוא". בית המשפט נדרש להלכה שנקבעה בעניין וקובע, כי "תאונה הינה אירוע בלתי מתוכנן, בלתי צפוי, ישיר, המתרחש בפתאומיות במקום מוגדר". בית המשפט קובע, כי בפסיקה קודמת כבר נקבע, כי תדלוק מהול במים אינו מתוכנן, הוא בלתי צפוי ואין לחלוק על כך שמדובר באירוע ישיר. באשר לממד הפתאומיות, הרי שגם רכיב זה מתקיים שכן למרות שהאירוע נמשך מספר דקות הרי שהפתאומיות גלומה בכך שהתדלוק נעשה בטעות של רגע.

בית המשפט גם שולל את טענת תחנת הדלק כאילו יש הבדל בין מקרה בו התדלוק המוטעה נובע מטעות של המתדלק או של תחנת הדלק. כך, או כך, מדובר בתאונה המכוסה בפוליסה ומשכך, על חברת הביטוח לפצות את המבוטח על מלוא הנזקים שנגרמו לו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

גלילה למעלה