האם בעלי פוליסת רכוש זכאי לתשלום בערכי כינון בכל מקרה?

האם בעלי פוליסת רכוש זכאים לתשלום בערכי כינון בכל מקרה? – תא"מ 55913-12-12

בני זוג ביטחו את דירתם בפוליסת ביטוח דירה המכסה את מבנה הבית ותחולתו. באחד הימים נפרץ חלון חדר השינה, נפרצה כספת, נגרם נזק לחלון חדר השינה, לדלת ומשקוף חדר ארונות ולבסיס המיטה עליה דרך הפורץ. בין יתר המחלוקות שהתעוררו בין הצדדים טענו בני הזוג, כי הם זכאי לפיצוי בערכי כינון בעוד שחברת הביטוח שילמה על הנזק שנגרם בערכי שיפוי בלבד.

שיפוי וכינון הינם מונחים מתחום הביטוח. משמעות המונח שיפוי הוא למעשה תשלום ערכו של  הפריט המבוטח במועד האירוע כפריט משומש. משמעות המונח כינון הוא תשלום ערכו של הפריט המבוטח כערכו של פריט חדש. כך, במקרה שבו נגנבה טלויזיה הרי שבמקרה של כיסוי ביטוחי בערכי כינון, ישולם למבוטח בעד טלויזיה חדשה בעוד שבמקרה של שיפוי ישולם ערכה המוערך של הטלויזיה שנגנבה כמשומשת.

בענייננו, בני הזוג דרשו פיצוי בערכי כינון עבור תיקון חלון חדר השינה, סט מצעים, דלת ומשקוף חדר ארונות ובסיס המיטה שניזוקו. בית המשפט קובע, כי "לפי תנאי הפוליסה, התובעים זכאים לפיצוי בערכי כינון מקום שהקימו מחדש או תיקנו או החליפו הרכוש שניזוק".

בית המשפט מוסיף, כי חבותו של המבטח לשפות את המבוטח בערכי כינון קמה רק לאחר שהמבוטח ביצע בפועל את מלאכת השיקום. כלומר, כל עוד לא נשא המבטח בפועל בהוצאות הכינון לא קמה חבות למבטחת לשפותו בערכי כינון.

היות ובענייננו, בני הזוג לא כוננו את נזקיהם הרי שהם לא זכאים לפיצוי בערכי כינון אלא בערכי שיפוי בלבד.

גלילה למעלה