דיווחו שהבן נהג ברכב בעת התאונה כדי לחסוך השתתפות עצמית

דיווחו שהבן נהג ברכב בעת התאונה כדי לחסוך השתתפות עצמית – תא"מ 40368-05-12 (שלום חיפה).

רכב בוטח על ידי חברת ביטוח בביטוח מקיף. באחד הימים נסע בנם של המבוטחים ברכב והתנגש ברכב שלפניו. בהודעה שמסרו המבוטחים לחברת הביטוח אודות התאונה הם מסרו, כי מי שנהגה ברכב הייתה המבוטחת (האם של הנהג) וזאת לאחר שהבינו, כי בתאונה בה מעורב הבן תהיה השתתפות עצמית גבוהה יותר בשיעור של 150% בשל גילו.

חברת הביטוח דחתה את מלוא התביעה לגבי הנזקים של הרכב בסך של 20,000 ₪ בטענה שהמבוטחים פעלו בכוונת מרמה ומשכך, יש ליישם את סעיף 25 לחוק חוזה ביטוח השולל תגמולי ביטוח במקרה של מרמה. המבוטחים הגישו תביעה לבית המשפט וטענו, כי בכל מקרה על חברת הביטוח לשלם את מלוא תגמולי הביטוח בניכוי ההשתתפות העצמית הגבוהה ואולם אין באפשרותה לשלול את כל תגמולי הביטוח.

בית המשפט דן בתביעה כאשר הוא קובע, כי אין ספק שהמבוטחים מסרו הודעה שיקרית לחברת הביטוח באשר למי שנהג ברכב מתוך רצון לחסוך את ההשתתפות העצמית הגבוהה יותר בסך של כ- 1,170 ₪. בית המשפט קובע, כי לא ניתן להתעלם מכך, שהחיסכון שרצו המבוטחים "לחסוך" בתרמית הינו קטן משמעותית מהנזק שנגרם להם ושלילת התגמולים במלואם אינה סבירה. בית המשפט גם מבחין בין העובדה שלא נעשה כאן ניסיון לקבל תגמולי ביטוח במרמה שכן הרכב היה מבוטח גם במקרה של נסיעת הבן.

משכך, בית המשפט קובע, כי חברת הביטוח תשלם את מלוא תגמולי הביטוח בגין הנזק שנגרם לרכב בניכוי ההשתתפות העצמית הגבוהה. עם זאת, בית המשפט מביע את מורת רוחו מהתנהלות המבוטחים על דרך של פסיקת הוצאות לטובת חברת הביטוח באופן שהמבוטחים נדרשים לשלם את הוצאות המשפט בסך של 6,000 ₪.

גלילה למעלה