תבעה גמלת שמירת היריון בשל כאבי גב קשים

תבעה גמלת שמירת היריון בשל כאבי גב קשים – עב"ל 20714-08-13 (ארצי לעבודה)

סעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי במצב של שמירת היריון זכאית היולדת לקבל גמלה מחליפת הכנסה מאת המוסד לביטוח לאומי וזאת על מנת שהכנסתה לא תיפגע. החוק קובע, כדלקמן: "שמירת היריון- היעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה: 1. מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב. 2. סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהיריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי מעבידה"

פלונית הגישה תביעה לביטוח לאומי לשלם לה גמלה בגין שמירת היריון בצירוף אישור רפואי מהגניקולוג הממליץ על קבלת הגמלה בשל "כאבי גב המחמירים בעמידה ובפעילות יומיומית". הביטוח הלאומי דחה את התביעה ופלונית הגישה תביעה לבית הדין לעבודה. הביטוח הלאומי טען, כי כאבי הגב מקורם בתאונת דרכים שעברה פלונית וכי אינם קשורים בהיריון. בנוסף, נטען, כי כאבי הגב לא סיכנו את היולדת או את עוברה ומשכך, יש לדחות את התביעה.

בית הדין מינה מומחה רפואי מטעמו שקבע, כי כאבי הגב לא סיכנו את חייה של היולדת או את חיי עוברה אלא שהיה בליקוי בגב בכדי להחמיר את מצבה הרפואי של פלונית. עוד קבע המומחה, כי מצבה הרפואי של פלונית אכן נובע מתאונת הדרכים ואולם המצב הרפואי החמיר כתוצאה מההיריון. לאור חוות הדעת עמד המוסד לביטוח לאומי על טענותיו והמחלוקת התגלגלה עד פתחו של בית הדין הארצי לעבודה.

בית הדין קובע, כי יש לשלם לפלונית גמלת שמירת היריון. נקבע, כי כאבי הגב מהן סבלה פלונית עלולים היו לגרום לנזק בעמוד השדרה. בית הדין קובע, כי הסיכון לנזק ליולדת לא חייב להיות דווקא סיכון חיים ומשכך, הסיכון לנזק בגב מקיים את דרישות הסעיף.

בהתייחס לעובדה, כי כאבי הגב מקורם בתאונת דרכים ולא בהיריון קובע בית הדין, כי הכאבים מהם סבלה פלונית הוחמרו בהיריון- בשל ההיריון- ומשכך, מדובר במצב רפואי הנובע מההיריון בהתאם לדרישת סעיף 58.

לאור האמור לעיל מתקבלת תביעתה של פלונית לפיה היא זכאית לקבלת גמלה שמירת היריון.

 

גלילה למעלה