תביעת פיצויים בגין צמצום משרת עובדת לאחר היריון

תביעת פיצויים בגין צמצום משרת עובדת לאחר היריון – סע"ש 11288-06-13 (אזורי לעבודה- באר שבע)

פלונית עבדה כמורה בבית ספר. במהלך שנת עבודתה השנייה הרתה פלונית ושהתה בחופשת לידה. לאחר חזרתה לעבודה הועסקה בהיקף עבודה של 55% משרה. במהלך שנה זו הרתה פלונית פעם נוספת ובשנת עבודתה שלאחר מכן קיבלה קביעות בהיקף של חצי משרה. פלונית הודיעה על התפטרותה ותבעה פיצויים מכוח חוק עבודת נשים ומכוח חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה. לטענתה התפטרה מעבודתה עקב פגיעה בהיקף משרתה לאחר ההיריון הראשון.

הנתבעת מאידך טענה, כי פלונית חזרה לעבודה ועבדה במשך תקופה ארוכה ללא כל טענה על הצמצום בהיקף משרתה דבר המעיד על הסכמתה לשינוי.

בית הדין קובע, כי לפי חוק עבודת נשים קיים איסור על פיטוריה של אישה ועל פגיעה במשרתה או בשכרה בעת הריונה ועד 60 ימים שלאחר שובה מחופשת הלידה וזאת ללא קבלת היתר מהממונה על החוק. בנוסף, על פי חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה חל איסור להפלות אישה הרה בשל הריונה או אם בשל הורותה.

בית הדין שומע את צדדים וקובע, כי מהראיות עולה, כי הסיבה האמיתית להפחתת המשרה של פלונית הייתה העדרויותיה הרבות במהלך שנת הלימודים אשר הביאו לצורך להעסיק מורה מחליף. עם זאת, היעדרויות אלו היו קשורים בהריונה של פלונית. משכך, מקבל בית הדין את הטענה, כי צמצום המשרה נעשה בניגוד לחוק בשל הריונה של פלונית. אם זאת, בית הדין מטיל אחריות חלקית בעניין גם על פלונית לאחר שהציעו לה לעבוד במורה מחנכת ואולם היא סירבה לכך.

בית הדין קובע אם כן, כי צמצום המשרה של פלונית הוא צמצום אסור וללא היתר ומשכך, הופרו הוראות חוק עבודת נשים. עוד קובע בית הדין, כי צמצום העבודה נבע בין היתר מהיותה של פלונית אם לילדים ובכך הופר חוק שיויון הזדמנויות בעבודה.

על רקע כל אלו קובע בית הדין, כי פלונית תפוצה בסך של כ- 50,000 ₪.

 

 

גלילה למעלה