פוטר מעבודה לאחר שנודע למעסיק כי העובד אמור לעבור ניתוח

פוטר מעבודה לאחר שנודע למעסיק כי העובד אמור לעבור ניתוח – סע"ש 13791-06-14 (אזורי לעבודה ת"א)

 

פלוני עבד כמנהל עבודה. באחד הימים הודיע פלוני למעסיקו, כי הוא צפוי לעבוד ניתוח. לאחר הודעתו פוטר פלוני מהעבודה כאשר לטענתו הדבר נעשה בשל רצונו של המעסיק להתחמק מתשלום דמי מחלה להם היה זכאי בתקופת ההחלמה מהניתוח. המעסיק הכחיש את הטענה וטען, כי פלוני פוטר כדין לאחר הליך שימוע וללא שום קשר לניתוח שהתעתד לעבור. עוד נטען, כי פלוני קיבל פיצויי פיטורין (כחצי שנה לאחר מועד הפיטורין).

 

בית הדין שמע את עדויות הצדדים ומציין, כי למעשה אין מחלוקת שפלוני פוטר לאלתר ולמעשה לא ברור מדוע הוא פוטר. במכתב הפיטורין שניתן לו הודה המעסיק לפלוני על תרומתו לחברה.

 

נקבע, כי סמיכות הזמנים שבין הניתוח אותו עבר פלוני למועד פיטוריו מעידה לכאורה על הקשר שבין פיטוריו לניתוח. בית הדין קובע, כי למעשה בנסיבות אלו עולה, כי פלוני לא זומן לשימוע ולא נערך לו כל שימוע והחמור מכל – לא ברור מדוע פוטר. בית הדין רואה בחומרה את ההתנהלות של המעסיק בנסיבות האמורות ולאור זאת מחייב בית הדין את המעסיק לשלם לפלוני פיצוי בגובה 3 משכורות.

 

זאת ועוד, בית הדין רואה בחומרה את העובדה שפיצויי הפיטורין שולמו לפלוני רק כחצי שנה לאחר הפיטורין בפועל. לאור זאת מחייב בית הדין את המעסיק בתשלום הלנת פיצויי פיטורין מלאים בסך של 194,162 ₪. בעניין זה נבהיר, כי פיצויי הפיטורין ששולמו בפועל על ידי המעסיק בחלוף חצי שנה עמדו על כ- 153,000 ₪, כך שלמעשה הסכום שנפסק בגין הלנת פיצויי פיטורין על ידי בית הדין עמד על סך הגבוה מהפיצויים ששולמו בפועל, דבר המעיד על חומרת המעשים כפי שרואה אותם בית הדין.

 

גלילה למעלה