פוטרה מעבודה ודרשה גמלה לשמירת היריון

פוטרה מעבודה ודרשה גמלה לשמירת היריון – ב"ל 53778-10-15 (אזורי לעבודה-ת"א)

פלונית הרתה לאחר טיפולי הפריה והריונה נחשב כהריון בסיכון. פלונית דרשה לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי גמלה לשמירת היריון כאשר לטענתה הפסיקה לעבוד בשל ההיריון. באישור המעסיק נרשם, כי הפסקת העבודה היא מסיבה של פיטורין וקיצוצים. פלונית צירפה אישור רפואי ממומחה רפואת נשים ובו המלצה על שמירת היריון. הביטוח הלאומי דחה את התביעה בטענה שהפסקת העבודה אינה קשורה בשמירת ההיריון.

המחלוקת נדונה בבית הדין האזורי לעבודה. בית הדין מציין, כי טרם הפסקת העבודה, נתגלעו חילוקי דעות בין פלונית למעסיק. המעסיק הודיע לפלונית על סיום העסקתה והיא הודיעה לו בתגובה על כך שהיא בהיריון. מאחר שלא ניתן לפטר עובדת בהיריון אלא באישור הממונה על חוק עבודת נשים, הוגשה בקשה אל הממונה על ידי המעסיק ובסופו של יום ניתן היתר לפיטורים. הממונה קבע, כי ההיריון לא היווה גורם בהחלטת הפיטורים ונמצא שהסיבה לפיטורין היא "משבר אמון". עוד התברר בבית הדין, כי עבור חלק מהתקופה הנתבעת שולמו לפלונית דמי אבטלה.

בית הדין קובע, כי הזכאות לגמלת שמירת היריון תלויה בשאלה אם היעדרות פלונית מהעבודה קשורה בצורך הרפואי לשמירת היריון. בנסיבות העניין אין הדבר כך בעניינה של פלונית. בית הדין קובע, כי הממונה על חוק עבודת נשים שוכנע שאין קשר בין פיטורי פלונית להריונה. על פי החלטה זו פוטרה פלונית מעבודה עוד בטרם קיבלה אישור רפואי לצורך שמירת היריון.

זאת ועוד, בית הדין קובע, כי "עצם תביעת וקבלת דמי אבטלה מעידה על מוכנות התובעת ומסוגלותה לעבוד במקצועה או בכל עבודה אחרת בתקופה עבורה היא תובעת תשלום גמלה לשמירת היריון המוענקת כאמור למי שבשל מצבה הרפואי הנובע מההיריון והמסכן אותה או את עוברה עליה להפסיק את עבודתה ולשהות בשמירת היריון – כאשר עצם בקשת שתי גמלאות אלו במקביל סותרת את עצמה"

לאור זאת נקבע, כי התביעה לתשלום גמלת היריון נדחית.

גלילה למעלה