לא התקבלה לעבודה כי היא אתיופית

לא התקבלה לעבודה כי היא אתיופית – סע"ש 37213-08-13 (אזורי לעבודה-חיפה)

חברת שירותי כח אדם בניקיון סיפקה עובדים למוסך. כאשר אחת העובדות שסיפקו סיימה את עבודתה במקום, הגיע מנהל העבודה של החברה יחד עם פלונית אל המוסך על מנת להראות לה את מקום העבודה החדש אליו שובצה וכדי להדריך אותה בעבודה.

במהלך הסיור במקום ראתה אותם אשתו של הבעלים שהיא אשת הקשר עם חברת שירותי כוח האדם. כאשר הבחינה בהם ציינה בצורה חד משמעית כי אינה רוצה לקבל לעבודה עובדת אתיופית. כשניסה מנהל העבודה לברר את סיבת הסירוב חזרה האחרונה על כך שהיא מסרבת להעסיק מנקה אתיופית במקום.

כאשר פלונית שמעה את הדברים היא החלה לבכות במקום ומנהל העבודה עזב ביחד עימה את המוסך וניסה להרגיע אותה. הוא אף יצר קשר עם המשרד הראשי ושם שוחחו טלפונית עם המוסך ואולם קיבלו את אותה התשובה – כי הם אינם מעוניינים להעסיק אתיופית בעבודה. השיחות הוקלטו.

בדיון שהתקיים בבית הדין לעבודה דרשה פלונית פיצוי כספי ללא הוכחת נזק בגין הפרת חוק שיויון הזדמנויות בעבודה וזאת בשל הפליית עובד/דורש עבודה מחמת גזע או ארץ מוצאו.

בית הדין דחה מכל וכל את גרסת העד מטעם המוסך שניסה לומר שהעובדת שלא קיבלה את פלונית לעבודה חסרת סמכות בעניין זה. בית הדין קובע, כי מדובר למעשה במקרה ברור של הפליה בקבלה לעבודה על רקע של מוצאה של פלונית.

בנסיבות העניין מוצא בית הדין לנכון לקבוע פיצוי בסך של 50,000 ₪ בתוספת שכ"ט בסך של 7,500 ₪.

גלילה למעלה