התפטר לאחר שלא שולמו הפרשות לפנסיה ותבע פיצויי פיטורין

התפטר לאחר שלא שולמו הפרשות לפנסיה ותבע פיצויי פיטורין – ס"ע 55256-03-14 (אזורי לעבודה בבאר שבע)

פלוני עבד במסגריה לאחר שהופנה למקום במסגרת תוכנית שיקום של המוסד לביטוח לאומי. לטענתו, במהלך עבודתו גילה, כי המעסיק לא מפקיד עבורו את ההפרשות לקרן הפנסיה ואף מנכה ממשכורתו את חלקו בהפרשות ולא מעבירם לקופת הפנסיה. כמו כן, לא שולמו לו דמי הבראה. בנסיבות אלו התפטר פלוני מעבודתו. בתביעה שהגיש לבית הדין ביקש להכיר בהתפטרותו – כהתפטרות בדין מפוטר ומשכך, דרש לקבל פיצויי פיטורין. עוד דרש לקבל את כל הזכויות המגיעות לו ושלא שולמו לרבות תשלומי הפנסיה. פלוני אף ביקש לחייב את הבעלים של המסגריה בתשלום באופן אישי ולא רק את החברה בה הועסק שכן לטענתו, העסק שימש כסות עבור הבעלים בכדי לפגוע בשכרו.

בית הדין קובע, כי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורין קובע, כי "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים".

נקבע, כי אין חולק שתשלומי הפנסיה לא שולמו לפלוני במהלך עבודתו ואף הכספים שהופחתו משכרו לא הועברו לקופה. עוד נקבע, כי אין חולק שלא שולמו דמי הבראה. בית הדין קובע, כי בנסיבות אלו הוא שוכנע כי החלטתו של פלוני לסיים את העבודה במועד שהתקבלה ניתנה עקב אי תשלום הפנסיה ודמי ההבראה ורק לאחר שפנה אל המעסיק לתיקון המצב. בנסיבות אלו קובע בית הדין, כי פלוני עמד בנטל להוכיח כי הוא זכאי לתשלום פיצויי פיטורין שכן אין לדרוש מעובד להמשיך בעבודתו בנסיבות אלו שלא משולמים לו דמי הבראה ולא מופרשים הכספים לקרן הפנסיה וזאת לאחר התרעות מצידו למעסיק.

בית הדין דן בבקשת פלוני להרים את מסך ההתאגדות ולחייב את הבעלים בתשלום באופן אישי. בית הדין מסביר, כי נקודת המוצא היא שחברה היא אישיות משפטית נפרדת מבעלי המניות ולכן בדרך כלל אין לחייב את הבעלים באופן אישי בחובות החברה. לכלל הזה יש חריגים. נקבע, כי בנסיבות העניין, התנהלות בעלי החברה הייתה חסרת תום לב באופן שמצדיק הרמת מסך וחיוב הבעלים באופן אישי. נקבע, כי "היעדר תשלום זכויותיו הפנסיוניות של המערער, העדר תשלום דמי ההבראה ונטילת ההפרשות שהפריש התובע לפנסיה מהווים הפרה ברורה ומובהקת של חובת האמון המיוחדת ותום הלב הנדרשים ביחסים שבין מעסיק לעובד ובמיוחד כאשר מדובר בעובד מוגבל"

לאור כל זאת חויב המעסיק באופן אישי בתשלום כל זכויותיו של העובד.

גלילה למעלה