האם תגובה אלרגית בעור תוכר כתוצאה של לחץ בשמירה?

האם תגובה אלרגית בעור תוכר כתוצאה של לחץ בשמירה? – תיק 45554-06-15 (מחוזי חיפה)

פלוני שוחרר מהצבא לאחר שהחל לסבול מתגובה אלרגית בעור מסוג cholinergic urticarial. בתביעה שהגיש כנגד קצין התגמולים טען, כי הליקוי הרפואי נובע משירותו הצבאי שעה שסבל מאירוע של לחץ נפשי קשה עת נדרש לבצע שמירה לבדו בבסיס במרכז הארץ. התגובה האלרגית התפרצה כעשרה ימים לאחר מכן במהלך יום ספורט. קצין התגמולים דחה את התביעה ופלוני הגיש תביעה לבית המשפט.

בית משפט השלום קבע, כי פלוני אשר שירת כתוכניתן בבסיס במרכז הארץ נדרש לבצע שמירה באחד הימים בבסיס. במהלך השמירה הוא חווה אירוע של דחק נפשי וחש חרדה גדולה. אביו ניסה להרגיעו בטלפון ולאחר מכן אף הגיע לבסיס על מנת להרגיעו. נקבע, כי פלוני נלחץ מכך שמסלול הפטרול היה חשוך והיה עליו לשמור לבד עם נשק בבסיס לא מוכר וזאת לאחר שנאמר לו על ידי מפקד המשמר שהייתה חדירה לבסיס ולכן השומרים מחויבים למאמץ וערנות מוגברים.

עם זאת נקבע, כי למרות החרדה שחש פלוני, הרי שאין מדובר באירוע חריג. העובדה שפלוני חווה את השמירה כסיטואציה מלחיצה לא די בה. צריך שהאירוע יהיה קשור לגורמים המאפיינים את השירות הצבאי וכי האירוע יהיה בעל עוצמה מינימלית על פי מבחן אובייקטיבי. לאור זאת נדחתה התביעה.

פלוני הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. בבית המשפט התחלקו הדעות בין שלושת הפוסקים כאשר דעת הרוב שהכריעה במחלוקת קבעה, כי יש להכיר בתגובה האלרגית כקשורה ונובעת מהשירות הצבאי. נקבע, כי יש שלושה סוגי מקרים בהם מתעוררת שאלת קיומו של קשר סיבתי משפטי בין פרוץ מחלה לשירות צבאי:

סוג מקרים ראשון: מקרים בהם המיוחדות וייחודיות של השירות בצבא הם שהביאו וגרמו לפגיעה כגון פגיעות קרב. במקרים אלו הקשר לשירות הוא בעל העוצמה הרבה ביותר.

סוג מקרים שני: מקרים שלא בהכרח קשורים למיוחדות שבשירות אך מתקיימים אירועים חריגים ויוצאי דופן שאירעו לחייל במהלך השירות וגרמו לפרוץ המחלה. כך למשל במקרה של פרוץ מחלה לאחר ריב קשה עם המפקד.

סוג מקרים שלישי: מקרים בהם המחלה פרצה במהלך השירות אך אין יסוד מיוחד בשירות הצבאי ואין מדובר באירוע חריג ומיוחד. במקרים אלו לא ישלל בהכרח הקשר הסיבתי בין השירות הצבאי למחלה אם יתלווה יסוד אובייקטיבי נוסף הקשור לחיי הצבא.

בית המשפט קובע, כי במקרה דנן, פעולה של שמירה בבסיס צבאי היא פעולה מובהקת האופיינית לשירות ומשכך, משעה שנקבע שפלוני חש בדחק נפשי במהלך השמירה הרי שהוא עומד בקריטריון השלישי ויש קשר בין פרוץ המחלה ובין השירות הצבאי.

לאור זאת, הערעור התקבל ותביעתו של פלוני להכרה התקבלה.

גלילה למעלה