האם בונוס במסגרת השכר הינו חלק מרכיבי פיצוי הפיטורין?

האם בונוס במסגרת השכר הינו חלק מרכיבי פיצוי הפיטורין? – ב"ל 32718-07-11 (אזורי לעבודה תל אביב)

פלוני עבד כ"סופרוויזר" – עובד פרסום בכיר. במסגרת העסקתו סוכם, כי יהיה זכאי לשכר חודשי ומעבר לכך, לבונוסים שיחושבו לפי אחוזים מהגידול בהכנסות של תיק הלקוחות. עוד הוסכם, כי בכל שנה יינתן בונוס של 18,000 ₪ ללא עמידה ביעדים. עבודתו של פלוני בחברה הסתיימה והוא הגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בטענה, כי הינו זכאי לפיצויי פיטורין גבוהים מאלו ששולמו היות ולא נלקחו בחשבון הפרמיות להן הינו זכאי.

הנתבעת טענה, כי פלוני לא היה זכאי כלל לבונוסים שכן מהיום בו התקבל פלוני לעבודה ועד סיום עבודתו, קטן היקף ההכנסות מהלקוחות שתחת טיפולו. פלוני מאידך טען, כי יש לבחון את זכאותו לתשלום בונוסים מידי שנה ביחס לשנה הקודמת ולא ביחס ליום קבלתו לעבודה. עוד טען, כי יש לחשב את הפיצויים להם הוא זכאי לפי שכר הכולל בתוכו את הבונוסים.

בית הדין קובע, כי הדרך הנכונה לחישוב הבונוסים הינה כפי שהציע פלוני. כלומר בסוף שנה בוחנים את העליה/ירידה בהכנסות ביחס לשנה שקדמה לכך ולא בודקים את העליה/ירידה ביחס למועד הקבלה לעבודה. בית הדין מסביר, כי אי אפשר שלא לקחת בחשבון את השינויים שחלים בשוק וכן את התקדמות העובד לאורך השנים. עם זאת, במצב דברים זה אכן יכול להיות מצב בו עובד יקבל לידיו תיק לקוחות שבמהלך השנה הראשונה יקטן משמעותית ובמהלך השנים יגדל באופן שעדיין לא יכסה על הירידה שבשנה הראשונה ועדיין העובד יהא זכאי לבונוס.

באשר לפיצוי הפיטורין קובע בית הדין, כי ביחס לבונוס הקבוע בסך של 18,000 ₪ הרי שמדובר בחלק של השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורין. עם זאת, ביחס לבונוס המותנה הרי שבהתאם להלכה "בונוס המותנה ברווחי המעביד אינו חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים".

בנסיבות אלו קובע בית הדין, כי פלוני יקבל פיצויי פיטורין גבוהים יותר מאלו שהועברו לידו אבל רק באופן שבחשבון ילקח הבונוס הקבוע בלבד.

גלילה למעלה