האם אירוע בעבודה יחשב כאירוע חריג אם קדמו לו ויכוחים קודמים?

האם ויכוח בעבודה יחשב כאירוע חריג אם קדמו לו ויכוחים נוספים? – תיק 27065-05-15 (ארצי לעבודה)

פלוני הגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה לאחר שתביעתו להכיר בויכוח בעבודה בעקבותיו עבר התקף לב כתאונה בעבודה נדחתה בבית הדין האזורי. פלוני עבד במטבח של בית החולים הדסה ובמסגרת תפקידו היה אחראי על הקצביה ועל הזנת עובדים ואורחים. בנוסף, פלוני היה אחראי במסגרת עבודתו על עובד נוסף שהיה אמור לסייע לו. באחד הימים, בשעות הבוקר, הבחין פלוני שהעובד עדיין לא התחיל בעבודה. הוא התרגז מאוד וכשפנה אל העובד הוא הגיב בצחוק ובלגלוג ואף צעק על פלוני שלא יאמר לו מה לעשות. פלוני ציין, כי הרגיש שהעובד מזלזל בו באופן קשה והוא החל לצעוק עליו בחזרה ולרעוד בכל גופו. בהמשך חש פלוני ברע ופנה לקבלת טיפול רפואי ואובחן שעבר אוטם בשריר הלב.

על מנת שאירוע של אוטם יוכר כתאונת עבודה יש צורך להוכיח שהתקיים אירוע חריג שיכול למצוא את ביטויו ב"דחק נפשי בלתי רגיל" או מאמץ מיוחד בסמוך לקרות האוטם. במקרה של פלוני קבע בית הדין האזורי לעבודה, כי אין מחלוקת על כך שהאירוע התרחש אלא שלא מדובר היה לדעתו באירוע חריג וזאת לאור ויכוחים רבים שהיו בעבר בין פלוני ובין אותו עובד.

בית הדין הארצי לעבודה הופך את קביעתו של בית הדין האזורי וקובע, כי "ויכוח אשר לכשעצמו יכול להיות "אירוע חריג"- ודומה שאין מחלוקת אמיתית שכזה היה האירוע, אינו חדל להיות "אירוע חריג" רק מהטעם שאירועים כדוגמתו התרחשו מעת לעת בעבר אפילו בתדירות של אחת לכמה שבועות". לאור זאת קובע בית הדין, כי יש להחזיר את התיק לבית הדין האזורי לעבודה לצורך מינוי מומחה רפואי אשר יקבע האם קיים קשר סיבתי רפואי בין האוטם ובין האירוע החריג.

גלילה למעלה